IDDS

idds_logo_2.jpg

IDDS bedient u met 70 professionals in het gehele traject van onderzoek, advisering en realisatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ons bedrijf kent maar liefst 9 kennisgebieden: Milieu, Archeologie en Bouwhistorie, Explosieven, Ecologie, Water, Cultuurtechniek, Asbest, Bouw- en Sloopmanagement en Infra. De kracht van IDDS is het samenspel van specialistische kennis onder de grond, met civieltechnische, bouwkundige en planologische kennis bovengronds. Gezamenlijk werken we integraal toe naar een doelgerichte locatie- of gebiedsontwikkeling. Integrale Dienstverlening, Doelgerichte Samenwerking, dát is IDDS!

Binnen onze organisatie vinden wij het  daarnaast belangrijk om onze bijdrage aan de maatschappij om ons heen te leveren. Dat doen wij onder andere met ons social return beleid, C02-beleid, sponsoring en opleidingsbeleid. Maar bovenal door goed samen te werken en te luisteren naar met de mensen om ons heen. 

Wij zijn gevestigd aan 's Gravendijckseweg 37, 2201 CZ Noordwijk, waar we tevens bereikbaar zijn onder telefoonnummer: (071) 402 85 86. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar idds.nl.

Met deze koplopers gaan wij circulair Overzicht