Circulair West verwelkomt IDDS als nieuwste deelnemer!

Circulair West is er trots op IDDS als haar nieuwste deelnemer te mogen verwelkomen! Door deel te nemen aan onze stichting onderschrijft dit toonaangevende ingenieursbureau onze missie en helpt het zichzelf en onze andere deelnemers circulair te versnellen. Met elkaar maken we ons sterk voor een economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Zo beschermen we onze leefomgeving, de biodiversiteit en dragen we bij aan nieuwe toekomstbestendige werkgelegenheid. Ook door met onze kopgroep de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties actief te onderschrijven en uit te dragen.

Kees Brouwer, directeur van IDDS, motiveert de deelname aan Circulair West als volgt:

“We zijn bij IDDS blij met de kans om ons aan te sluiten bij Circulair West. IDDS houdt zich meer en meer bezig met duurzaamheid en circulariteit. Beide spelen inmiddels een belangrijke rol binnen de missie en visie van ons bedrijf. Een duurzame leefomgeving bereiken we volgens IDDS samen en in het kader hiervan hebben we ons als vriend aangesloten bij Circulair West. We kunnen nu niet alleen zelf meer stappen zetten in de richting van een duurzame- en circulaire leefomgeving, maar ook andere partijen helpen om hun ambities met betrekking tot duurzaamheid en circulariteit waar te maken.”

IDDS

IDDS is een van Nederlands grotere ingenieursbureaus en bedient met circa 70 professionals haar klanten op het gehele traject van onderzoek, advisering en realisatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het bedrijf kent maar liefst 9 kennisgebieden: Milieu, Archeologie en Bouwhistorie, Explosieven, Ecologie, Water, Cultuurtechniek, Asbest, Bouw- en Sloopmanagement en Infra. De kracht van IDDS is het samenspel van specialistische kennis onder de grond, met civieltechnische, bouwkundige en planologische kennis bovengronds. Gezamenlijk werken ze integraal toe naar een doelgerichte locatie- of gebiedsontwikkeling. Meer informatie treft u aan op www.idds.nl.

Nieuws Overzicht