Timpaan

timpaan_basis_2000_rgb_bijgesneden_2.png

Timpaan is een ontwikkelaar met lef die, met gebruikmaking van alle talenten van haar medewerkers en met het vermogen van Stichting Timpaan, inspeelt op de vraag van alle doelgroepen uit de markt en waarbij zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Bij Timpaan geloven wij dat wonen naar je zin bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en dat iedereen in onze maatschappij daar recht op heeft. Het bundelen van onze kennis en vaardigheden met oog voor een gezonde en duurzame leefomgeving helpt ons projecten te ontwikkelen die betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig zijn voor iedereen, dus ook voor starters, senioren, minder validen en mensen met een zorgindicatie, zodat een ieder naar zijn en/ of haar zin kan wonen.

Onze rendementen komen niet terecht bij aandeelhouders maar vloeien terug in een stichting. Deze stichting investeert in maatschappelijke projecten waar grote behoefte aan bestaat maar die soms moeilijk te financieren zijn. Daarnaast investeren wij in meer woonkwaliteit in onze projecten. Zo werken we al vele jaren en daar zijn we trots op.

Wij noemen dit: ontwikkelen met aandacht. Oprechte aandacht voor de samenleving, de eindgebruiker, onze klant, onze partners en de omgeving waarin we werken. Daar doen we het voor.

Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Polarisavenue 132, 2132 JX in Hoofddorp, waar we tevens bereikbaar zijn onder telefoonnummer: (0232) 001600. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar timpaan.nl.

Met deze koplopers gaan wij circulair Overzicht