Partner bij CIRCO

Impact Hub Amsterdam  vormt samen met Circulair West, Noorderwind  en De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland   de CIRCO Hub Noord-Holland. Vanuit de CIRCO Hub Noord-Holland wordt bijgedragen aan het verspreiden van kennis over circulair ontwerp. Door middel van verschillende CIRCO Tracks ontwikkelen we gezamenlijk programma’s en doelstellingen op het gebied van circulaire economie, met als doel om bedrijven in het MKB in de provincie die op zoek zijn naar nieuwe circulaire businesskansen te ondersteunen. CIRCO versnelt daarmee de ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor.

Innoveren ten dienste van de ondernemer
Door het mede vormgeven van de CIRCO Hub Noord-Holland geeft Circulair West haar missie verder vorm en inhoud om vanuit samenwerking de transitie naar een meer circulaire economie in West Nederland te helpen versnellen. Door middel van CIRCO Tracks stellen we MKB bedrijven in de gelegenheid om binnen hun bedrijf aan de slag te gaan met een circulair product of dienst en zo nieuwe duurzame businessmodellen te creëren.

De nadruk ligt bij onze stichting dan ook op het met elkaar circulair laten samenwerken van veelal MKB bedrijven aan zogenaamde icoonprojecten. Zo stellen we hen in staat toepasbare kennis te ontwikkelen. Centraal staat daarbij de ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer. Waarbij wij het einddoel, winstgevende toekomstbestendige circulaire business- en verdienmodellen, altijd voor ogen blijven houden. 

Dankzij onze toetreding tot CIRCO kunnen wij in de toekomst nog meer waarde toevoegen voor onze deelnemers. De CIRCO Tracks en de verbinding die volgt vanuit CIRCO Hub Noord-Holland met het daaraan verbonden netwerk, waaronder alle kennis en kunde vanuit CIRCO Nederland, geeft een verdere kwaliteitsimpuls aan het vorm- en inhoud geven van circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en -diensten. 

CIRCO Tracks
Door samenwerking binnen de keten maken we met de CIRCO Hub Noord-Holland mogelijk wat voor een individueel bedrijf lastig of onmogelijk is. Door kruisbestuiving en ketensamenwerking worden ideeën slimmer én beter uitvoerbaar. Als Hub bundelen we opgedane kennis over de regio, waardoor we de wensen en behoeftes in de regio nog beter kunnen ontsluiten. Dat doen we de komende jaren door zogenaamde CIRCO Tracks aan te gaan bieden binnen diverse sectoren. Te denken valt aan bouw, verpakkingen, textiel, etc.

Met de CIRCO Tracks methodologie versnellen we de ontwikkeling naar een circulaire economie, met design als motor. Ondernemers maken door deelname aan zo'n track uitgebreid kennis met de mogelijkheden van circulair ontwerpen en ondernemen voor hun bedrijf. Ze zien waar circulaire kansen liggen en leren concrete stappen naar de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen te zetten. Het deelnemende team van ieder bedrijf bestaat daarbij (bij voorkeur) uit een duo van een designer / ingenieur/ product manager en iemand die de markt, klanten en stakeholders kent.

Nieuws Overzicht