Circulair West en C-creators werken samen aan een circulaire bouwversnelling

Stichting Circulair West en C-creators hebben de handen ineengeslagen, waarbij Circulair West ook Cirkelstad partner is geworden en C-creators toetreedt als vriend van de stichting. Kennisdeling, elkaar helpen en de circulaire transitie vanuit samenwerking versterken staat voorop. Waarbij een gezamenlijke missie om bedrijven verder te brengen bij het opschalen van duurzaam en circulair bouwen de partijen bindt.

Zo is recent de onderlinge samenwerking gezocht bij een tweetal icoonprojecten van Circulair West: de blauwdruk duurzame woonwijk en kringloop bouwmaterialen. C-creators heeft daarbij de pioniers van Circulair West begeleidt om tot een innovatieve aanvliegroute te komen voor deze ambitieuze projecten. Als uitgangspunt werd daarbij de wens centraal gesteld om het circulaire denken over en werken aan duurzame woonwijken vóór de planontwikkeling al te laten beginnen.

Daarmee wordt voorkomen dat ontwikkelende partijen en hun samenwerkingspartners circulaire kansen laten liggen en wordt het circulair denken aan de voorkant verankerd. Ambities rondom de mate van duurzaamheid en circulariteit worden daardoor structureel aan de voorkant in toekomstig te ontwikkelen woonwijken meegenomen in plaats van dat achteraf geconstateerd wordt dat duurzaamheidskansen zijn gemist. Diverse ketenpartners van ontwikkelende bouwpartijen in West-Nederland maken daarom onderdeel uit van het icoonproject van Circulair West. De uitkomsten van de icoonprojecten worden uiterlijk in januari 2022 verwacht.

Circulair West
Circulair West maakt zich in Noord- en Zuid-Holland sterk voor ondernemers uit alle sectoren om hun bedrijfsactiviteiten te (her)ontwerpen op basis van duurzame en circulaire uitgangspunten. Zo jagen we de bedrijfsinnovatie aan en ontwikkelen verbonden bedrijven nieuwe producten, diensten en businessmodellen waarmee ze toekomstwaardig en toekomstbestendig zijn en blijven. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer. Hoewel pas 1 jaar onderweg vertegenwoordigen de bij ons aangesloten bedrijven nu al een omzet van ruim €500 miljoen euro en meer dan 2.000 werknemers, waarvan zo'n 10% sociale arbeidsparticipatieplaatsen betreft.

C-creators
C-creators is een stichting die zich inzet voor de opschaling van de circulaire bouweconomie in de metropoolregio Amsterdam. Naast het begeleiden van circulaire bouwprojecten en het inspireren en verbinden van het partnernetwerk is het onvoorwaardelijk delen van kennis een essentieel onderdeel. Deze kennis wordt ontwikkeld in projecten, gedeeld door partners of gefilterd uit onderzoeken en rapporten. Meer informatie is terug te vinden op https://c-creators.org

 

Nieuws Overzicht