Welkom Interegion Groep!

We stellen u graag voor aan de nieuwe vriend van onze stichting, de Interegion Groep. Richard Bredewold, directeur: ‘De visie en de doelstellingen

van Circulair West sluitend sterk aan bij de visie en ambitie van de Interegion Groep.’ De Interegion Groep zet in op samenhang. Niet alleen de mens centraal maar de mens als onderdeel van het ecosysteem.

Mensen, toekomstige gebruikers van gebieden met elkaar verbinden door collectiviteit te vergroten. Streven naar een gezonde leefomgeving met ruimte voor de natuur. Een ontwikkeling die meer energie geeft dan neemt, zelfvoorzienend en duurzaam is. Waar natuur in stedenbouw, landschapsinrichting en architectuur integraal met elkaar verbonden zijn en waar circulair ontwerpen de basis vormt. Wij voelen de verantwoordelijkheid om onze ruimtelijke ontwerpen door te kunnen geven aan toekomstige generaties.

Interegion Groep BV, opgericht in 2004, is een kleine flexibele organisatie die snel kan schakelen. Door ons breed netwerk van specialisten, die wij al een lange tijd aan ons verbonden hebben,  kunnen wij een compleet product verzorgen. De Interegion Groep is werkzaam voor de publieke en private sectoren.

Advisering op de vlakken van gebiedsvisies, ruimtelijke procedures en aanbestedingen alsmede procesmanagement bij locatie- en gebiedsontwikkelingen. Een sterk groeiend aandachtsgebied is het managen van grootschalige tendertrajecten. Voor grondeigenaren en marktpartijen voeren wij gedelegeerde projectontwikkeling uit.

Binnen de groep is een eigen ontwikkelportefeuille ondergebracht bij Interegion Ontwikkeling. Aangezien wij een diverse werkvelden en opdrachtgevers hebben zijnde overheden, (bouwende-) projectontwikkelaars en particulieren spreken wij de diverse talen. 

Met de toetreding als vriend van Circulair West zijn wij van mening dat we met de gezamenlijke kennis een forse stap kunnen maken om projecten te ontwikkelen met minder verbruik van grondstoffen, een betere ecologische footprint creëren en meer zelf voorzienend te zijn, kortom projecten te realiseren die kunnen worden doorgegeven aan toekomstige generaties. 

Nieuws Overzicht