Water

icons_cw_0000_water_2.png

Wat staat centraal 
Een duurzame woonwijk is een woonwijk die water benut voor de vitaliteit, beleving in en gezondheid van de wijk. Gelijktijdig wordt de kracht van water óók ingezet om hittestress en droogte tegen te gaan. Water als levensbron biedt daarnaast aanvullende kansen om synergieën met andere uitdagingen te creëren (o.a. biodiversiteit, huisvesting en mobiliteit) en revitaliseert en vergroent de openbare ruimte.

Water vormt dan ook een eigen ecosysteem in de duurzame woonwijk waarmee voorzichtig en efficiënt wordt omgegaan. Naast herwinning uit waterstromen wordt het daarom ook opgeslagen in individuele en collectieve ruimtes voor functioneel hergebruik.

Regenwater vormt daardoor niet langer een bron van ongemak maar voor alle betrokkenen een waardevolle voedingsbron; zowel voor bewoners als plant en dier.

Wacht er is nog meer!
Met de inspiratiekaart in onze blauwdruk voor een duurzame woonwijk willen we het eerste gesprek op gang helpen. Maar er is nog meer te leren over dit thema. Daarom treft je hieronder nadere achtergrondinformatie en (actuele) publicaties aan die je verder kunnen helpen om na de in de blauwdruk vermelde prikkelende startvragen jezelf inhoudelijk verder te kunnen verdiepen. 

- Water: elke druppel telt;
- Klimaatadaptie strategie, gemeente Delft
- Waterklaar, wat kun jij doen;
- Klimaatadaptieve maatregelen en de SDG's;   

 

 

Downloads:

Bouwen Overzicht