Gemeente Noordwijk

gemeente_noordwijk_2.jpeg

In de kernen Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk werken inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente met elkaar aan een samenleving die verstandig omgaat met afval, graag vergroent en verduurzaamt. Van jong tot oud beseft men: het roer moet om, want ook toekomstige generaties moeten de kans hebben een fijn en welvarend leven op te bouwen. Onze opdracht: de komende jaren met elkaar slim vormgeven aan de energietransitie en aan de circulaire economie. We richten ons niet alleen op baanbrekende projecten, zoals de mogelijkheid van geothermie als bron voor warmte voor huizen en kantoren; maar ook op kleine interventies, bijvoorbeeld gericht op energiebesparing, nog betere recycling van het afval of het stimuleren van gezonde voedingspatronen met wat minder vlees.

Onze deelname, als vriend, aan de stichting Circulair West past bij onze wens om met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen aan de totstandkoming van de circulaire economie bij te dragen. Vanuit Circulair West ontwikkelen organisaties toepasbare kennis en nieuwe circulaire productieprocessen, bedrijfsvoering, producten en diensten. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties.

Dit is wat ons aanspreekt: elkaar helpen, inspireren en van elkaar leren. Door als gemeente Noordwijk deel te nemen aan Circulair West dragen we bij aan het toekomstbestendiger en toekomstwaardiger maken van het bedrijfsleven in onze schitterende kernen -Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk-  en natuurlijk ook de Duin- en Bollenstreek.

Ons gemeentehuis is gevestigd aan Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk, waar we tevens bereikbaar zijn onder telefoonnummer: 071 366 0000. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar noordwijk.nl.

(semi) Overheid Overzicht