Provincie Noord-Holland

pnhv3_2.png

De Noord-Hollandse economie moet in het jaar 2050 volledig circulair zijn. Afval wordt dan niet meer verbrand of gestort maar gebruikt als grondstof voor nieuwe materialen en producten. Het delven van nieuwe grondstoffen wordt dan tot het minimum beperkt. In 2030 wil de provincie halverwege deze ambitie zijn. Om dit te bereiken, wil de provincie circulair ondernemen én het circulair maken van grondstofketens stimuleren en opschalen. In samenwerking met het bedrijfsleven, inwoners, kennisinstellingen en andere overheden. Ook staat de provincie zelf aan de lat door zoveel mogelijk circulair in te kopen en aan te besteden.

Om ervoor te zorgen dat de ambities voor 2030 en 2050 worden behaald, wil de provincie zoveel mogelijk barrières wegnemen die circulair ondernemen in de weg staan en circulair ondernemerschap stimuleren. Dat doet ze in de periode 2021-2025 langs meerdere sporen:

  • Via het spoor ‘circulair ondernemerschap en innovatie’ wil ze bereiken dat meer bedrijven circulair gaan ondernemen en dat circulaire innovaties op grotere schaal worden toegepast. 
  • Via het spoor ‘grondstoffen’ maakt de provincie zich er hard voor dat grondstoffen vaker circulair worden ingezet en dat het gebruik van primaire grondstoffen en niet-hernieuwbare grondstoffen afneemt. 
  • Via de eigen organisatie geeft ze het goede voorbeeld en stimuleert daarmee de markt om ook circulair te worden. Dat betekent dat de provincie zoveel mogelijk circulair inkoopt en aanbesteedt en dat circulariteit een uitgangspunt is bij de aanleg, het beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur.   

Noord-Holland heeft aansprekende koplopers op het gebied van circulair ondernemen maar voor een 100 % circulaire economie zijn álle ondernemers nodig. De provincie heeft verschillende programma’s en (financiële) regelingen die laten zien welke kansen circulair ondernemen biedt en die ondernemers verder helpen bij de ontwikkeling van circulaire innovaties. De provincie draagt zo bij aan een duurzaam, gezond en innovatief bedrijfsleven.

Ons provinciehuis is gevestigd aan Dreef 3, 2012 HR Haarlem, waar we tevens bereikbaar zijn onder telefoonnummer: 023 514 31 43. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar Provincie Noord-Holland.nl.

(semi) Overheid Overzicht