Provincie Zuid-Holland

pzh_2.png

Samenwerken
De provincie Zuid-Holland wil in 2050 100% circulair zijn. In deze circulaire samenleving worden alle grondstoffen steeds opnieuw (her)gebruikt en gebruiken we hernieuwbare grondstoffen. Als provincie werken wij aan deze transitie door samenwerking te stimuleren tussen ondernemers, onderzoekers, inwoners en overheden. Wij hebben hierbij verschillende rollen. We zijn opdrachtgever, inspirator, aanjager of de gids die de wegwijst. Door de samenwerking met stichting Circulair West kunnen wij samen met de aangesloten ondernemers kennis en expertise over circulair ondernemen delen en de netwerken aan elkaar verbinden. Zo ontstaan circulaire producten en diensten, die uiteindelijk bijdragen aan een systeemverandering.

Verbinden
Deze droom en ambitie, geen afval meer, kunnen we alleen bereiken met elkaar; als we allemaal meedoen en meedenken. Circulair West laat door concrete projecten zien waar de kansen en mogelijkheden van circulair ondernemen liggen, maar ook wat knelpunten zijn en waar nog meer kennis en innovatie nodig is. Het steunen van stichting Circulair West draagt bij aan ons doel om in 2050 volledig circulair en klimaatneutraal te zijn. Daarom verbinden wij ons de komende jaren graag als vriend aan deze stichting. 

Ons provinciehuis is gevestigd aan Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag, waar we tevens bereikbaar zijn onder telefoonnummer: 070 441 6622. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar Provincie Zuid-Holland.nl.

(semi) Overheid Overzicht