Gemeente Haarlemmermeer

logo_2.jpg

Haarlemmermeer werkt aan circulaire wereld
Gemeente Haarlemmermeer werkt aan de transitie naar een circulaire omgeving. We zorgen ervoor dat onze polder energie levert, we werken aan een robuust en duurzaam watersysteem, we produceren grondstoffen in plaats van afval èn we zorgen voor gezonde scholen en werklocaties.

Onze deelname aan Circulair West sluit aan bij het coalitieakkoord en onze ambities die staan verwoord in de omgevingsvisie ‘Transitie circulaire economie’.

Toekomstbestendig
Binnen de gemeente Haarlemmermeer faciliteren en stimuleren we nadrukkelijk de transitie naar een circulaire economie. We zijn betrokken bij initiatieven die aan dit doel bijdragen.

Ondernemers, parkmanagementorganisaties en gemeenten werken met elkaar aan de opgave om werklocaties duurzaam en toekomstbestendig te maken. Haarlemmermeer wil met de inzet op verschillende sectoren en in lijn met de bevindingen van het economisch perspectief, tot 2030 de lokale en regionale economie weerbaarder maken.

Door initiatieven te ondersteunen, willen we bijdragen aan een georganiseerd netwerk uit het bedrijfsleven dat zich bezighoudt met circulariteits- vraagstukken. Samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeente is van groot belang. Met deze samenwerking willen we bereiken dat ’koplopers en versnellers’ uit het bedrijfsleven zich organiseren om samen te werken aan een duurzame, circulaire toekomstgerichte Haarlemmermeer.

Samen optrekken
De deelname van de gemeente Haarlemmermeer aan Circulair West is een waardevolle aanvulling op de samenwerking met C-Creators/Cirkelstad. De gemeente streeft er door deel te nemen aan Circulair West naar om verbinding te maken tussen initiatieven in de gemeente Haarlemmermeer en de Metropoolregio Amsterdam. Dat doen we om als overheden en bedrijfsleven samen te kunnen optrekken bij deze grote maatschappelijke duurzaamheidsopgave.

Door de samenwerking aan te gaan met Circulair West neemt Haarlemmermeer deel aan een breed netwerkplatform en kennisontwikkelingsinitiatief op het gebied van circulariteitsvraagstukken. Met publieke -, private - en kennispartijen stimuleren wij het werk aan oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen en dragen we bij aan innovatie en nieuwe bedrijvigheid in de eigen regio. 

Het gemeentehuis van Haarlemmermeer is gevestigd aan de Taurusavenue 100, 2132 LS Hoofddorp, telefoonnummer: 0900-1852. Wilt u als ondernemer of privépersoon bijdragen aan een circulaire wereld, neemt u dan vooral contact met ons op.

We praten graag met u verder: www.haarlemmermeergemeente.nl

 

(semi) Overheid Overzicht