Circulair West start het icoonproject ‘MKB Meetbaar Duurzaam’

Circulair West lanceert een nieuw ‘icoonproject’ over de richtlijnen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

In deze nieuwe Europese richtlijn staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De richtlijn gaat ook gelden voor MKB-bedrijven die rechtstreeks of indirect in de toekomst over duurzaamheidsinformatie en sociale-materiële impact moeten kunnen rapporteren.

Leon van Ast, kwartiermaker van Circulair West: “Onze stichting helpt MKB-bedrijven onderweg naar toekomstbestendige business- en verdienmodellen. Daarbij hoort ook het aanbieden van ondersteuning bij deze aankomende wet- en regelgeving. Door de betrokkenheid van Lansigt als vriend en kennispartner van onze stichting kunnen we vanuit dit nieuwe icoonproject de aan onze stichting deelnemende bedrijven concrete handreikingen meegeven over de manier waarop ze duurzaamheid meetbaar kunnen gaan maken. IDDS zal aanvullend handreikingen doen voor het meetbaar maken van data die nodig is om aan de CSRD-richtlijnen te voldoen.”

Machiel Roos, partner Lansigt: “Het icoonproject gaat om informeren, realiseren en ervaringen delen over de regelgeving en het meetbaar maken van duurzaamheid. Met AW Groep en Ouwehand Bouw en Ontwikkelen – twee founders van Circulair West – wordt als pilot vooruitlopende op de daadwerkelijke invoering alvast het hele CSRD-proces doorlopen om hen voor te bereiden op de nieuwe wetgeving. Tevens worden handreikingen gedaan om duurzaamheid ‘meetbaar’ te maken zodat beide bedrijven de voorbereidingen kunnen treffen om klaar te zijn voor de komst van de CSRD. Zo helpen bedrijven binnen Circulair West elkaar met concrete innovatieprojecten toekomstbestendig te zijn en blijven. Het belooft dan ook een mooi project te worden voor alle betrokkenen, waarvan we de resultaten met de vrienden van Circulair West en publiek zullen delen.”

Rapporteren over duurzaamheid
Als eerste continent klimaatneutraal en volledig circulair. Dat is de ambitie van de Europese Unie die is uitgewerkt in de European Green Deal. Als onderdeel van een breed pakket aan duurzaamheidsmaatregelen die hieruit volgt treedt vanaf 2024 de Corporate Sustainability Reporting Directive in werking. Het doel van deze wetgeving is om de rapportage van duurzaamheidsinformatie van hetzelfde niveau te maken als financiële informatie. Lansigt accountants zal vanuit dit icoonproject enkele inspiratiedocumenten opstellen om bedrijven te informeren over de CSRD. In de eerste uitgave staat de komst van de CSRD en algemene achtergrondinformatie met betrekking tot het doel en de reikwijdte van de nieuwe wet- en regelgeving centraal. Deze uitgave is voor iedereen hier te downloaden.

Nieuws Overzicht