In gesprek met Peter Ouwehand

Ik ben (Willem)- Peter Ouwehand, algemeen directeur van Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen. Ouwehand realiseert woningen en utiliteitsgebouwen waar mensen met plezier kunnen wonen of werken. Met onze 150 medewerkers bouwen wij jaarlijks zo’n 500 woningen in Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant. Onze kernwaarden zijn: samen-betrouwbaar-vernieuwend en plezier.

Is er een persoonlijke trigger geweest waarop je besefte dat je op de oude economische voet niet langer door kon blijven ondernemen?
Tijdens de intelligente lockdown in maart 2020 hebben wij als directie van Ouwehand meer dan ooit beseft dat wij rentmeesters zijn op onze aarde en daar ook zorgvuldig mee om moeten gaan. Het initiatief van Circulair West om gezamenlijk de circulariteit in de samenleving te stimuleren past perfect bij onze doelstellingen als ontwikkelende bouwer.

Hoe vertaalt zich dit naar de oprichting van Circulair West?
Ouwehand behoort tot één van de zes oprichters van Circulair West en maakt daarmee deel uit van een groep bedrijven die een pragmatische aanpak voorstaan wanneer het gaat om Circulair ondernemen.

Was jullie organisatie voor deze oprichting al circulair actief?
Door de regelgeving in de bouw zijn wij al jaren actief met duurzaam ondernemerschap op het gebied van het FSC-keurmerk en het Bouwbesluit. Tevens het besluit van de Rijksoverheid om in 2018 ‘van het gas af’ te gaan, heeft ons bewust gemaakt van de kansen voor nieuwe energiebronnen zoals warmtenetten. Ook de komende jaren zal circulair bouwen een belangrijke rol gaan spelen in onze processen. Wij hebben onze deelname aan Circulair West gekozen om hierin voorop te willen lopen.

Waarom past Ouwehand bij Circulair West?
Ouwehand past goed bij Circulair West omdat wij een cultuur kennen waarbij wij onze processen en producten doorlopend innoveren met als doel een beter product te realiseren voor een betere prijs.

Wat kan Circulair West betekenen voor jouw organisatie?
Circulair West biedt haar leden een kennisplatform aan bij het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. De brede samenwerking met deelnemers uit andere sectoren dan alleen de bouw levert meer perspectief op bij circulair ondernemen.

Het is een gigantische opgave om van een lineaire tot een circulaire economie te komen. Hoe helpen de pioniers van Circulair West en de door hen opgestarte en begeleide icoonprojecten daarbij?
De icoonprojecten zijn concrete en tastbare voorbeelden van circulariteit binnen Noord- en Zuid-Holland. De betrokkenheid en samenwerking met de overheid is bij het realiseren van deze projecten van belang. Elk project zal integraal zijn als het gaat om vergunningen en acceptatie bij de consumenten en partners.

Zijn er verder nog zaken die je ons wilt meegeven?
Ik denk dat wij elkaar vooral moeten blijven stimuleren om de 17 SDG in meer of mindere mate onderdeel te laten worden van ons bedrijfsbeleid. Door kennis en kunde te delen kunnen we snel stappen maken bij de introductie van initiatieven. In 2022 denken wij als Ouwehand op 10 van de 17 SDG te kunnen presteren.

Onze bestuursleden Overzicht