In gesprek met Ingeborg de Jong

Ik ben sinds 2016 algemeen directeur en ben blij met de bijdrage die wij in onze projecten kunnen geven aan de woonwens van een veelheid van mensen en doelgroepen, voor wie het niet altijd gemakkelijk is om een woning te vinden. Denk aan starters op de woningmarkt, aan personen met een specifieke (zorg)woonbehoefte of organisaties voor wie de huisvestingsvraag lastig te regelen is. Dit bevalt mij nog steeds erg goed. We werken elke dag met een mooie club mensen aan innovatieve oplossingen om woningen te ontwikkelen in de groot Randstad; een belangrijke missie. Timpaan is dan ook een vastgoed- en gebiedsontwikkelaar met lef die, met gebruikmaking van alle talenten van haar circa 20 medewerkers en met het vermogen van Stichting Timpaan, inspeelt op de vraag van alle doelgroepen uit de markt en waarbij zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Met Circulair West zetten we ons in op een economie die efficiënt omgaat met haar grondstoffen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. Is er een persoonlijke trigger geweest waarop je besefte dat je op de oude economische voet niet langer door kon blijven ondernemen?

Er zijn gelukkig altijd genoeg inspirerende voorbeelden. Denk aan Andre Kuipers die vertelt wat hij vanuit de ruimte zag toen hij naar de aarde keek; een kwetsbare bol met een dun dampkringetje. Daar moeten we het mee doen. Of de recente documentaire van David Attenborough, die op sublieme wijze de problematiek uitlegt, maar ook vooruitkijkt wat we eraan kunnen doen. Maar bijvoorbeeld ook Boyan Slat, pas student-af, en ondanks zijn jonge leeftijd weet hij zich nuttig te maken om de plastic soep uit de oceanen te vissen. Ik ben al wat ouder, maar met name voor deze volgende generaties vind ik het erg belangrijk om wat bij te dragen om deze kwetsbare bol leefbaar te houden. Alle kleine beetjes helpen. Op die manier kijk ik ook naar ons werk.

Hoe vertaalt zich dat naar de oprichting van Circulair West?
Wij zijn als Timpaan een stichting met een maatschappelijke doelstelling voor betaalbare woningbouw. Wij geloven echt dat dit bijdraagt aan het welzijn van mensen. Iedereen heeft daar recht op.

Transparant met je kennis omgaan is belangrijk voor ons. We zijn een compacte organisatie en moeten het netwerk gebruiken en de inspiratie van anderen nodig om ons verder te helpen, en wij omgedraaid anderen verder te helpen. Circulair West past daar perfect bij. Het gaat erom dat je ziet wat je al doet en dat versterkt. Zo kun je elkaar verder helpen.

Was jullie organisatie voor deze oprichting al echt circulair actief?
We zijn al langer bezig met circulariteit en duurzame kennis; kinderdagverblijf de Boshoeve in Nieuw-Vennep, wat een gezamenlijk initiatief is geweest van Joost Valk, Ad Wijnhout en Timpaan, is hier een mooi voorbeeld van. Of de 500 betaalbare Verandawoningen die we door heel Nederland hebben gebouwd. Het kenmerk van deze woningen is dat zo erg efficiënt omgaan met grondgebruik. Zo kunnen we bouwen op plekken die weinig groen wegnemen en creëren we gemeenschappelijke buitenruimte.

Wat hoopt jouw organisatie te bereiken als deelnemer van Circulair West? Wat kan Circulair West voor andere deelnemers betekenen?
Het moet niet een praatgroep worden die rapporten oplevert die in de la verdwijnen. Wat wij leren, passen we direct toe. Wij zijn een projectenorganisatie; wat wij opsteken kunnen we direct iets mee. We zijn niet afhankelijk van een andere opdrachtgever, maar creëren onze eigen opgave, we zijn dus in de positie echt aan de slag te gaan.

Wij hopen de kennis en ervaring van anderen op te halen om zelf te kunnen blijven vernieuwen, bijvoorbeeld op het gebied van materiaalstromen. We willen onszelf en onze samenwerkingspartners constant blijven uitdagen en niet stilstaan of blijven hangen in een goede methodiek Dit helpt ook om de bewustwording te verankeren in de organisatie. We integreren het echt in onze werkwijze. Door samen te werken in Circulair West kijk je toch net even met een andere bril naar waar je mee bezig bent. Je kiest bewuster je ketenpartners, je stelt bewuster je concept vast. Door meer kennis op te doen, weet je ook beter wat je moet vragen van je partners. Dat is alleen maar winst.

Aangesloten bedrijven zijn echte vernieuwers en dappere pioniers van de circulaire economie. Waarom durft jouw bedrijf via Circulair West te innoveren en stap voor stap haar oude gewoontes los te laten?
De durf om flexibel te zijn en op kansen in te spelen hoort bij de sector waar we in zitten. We moeten ontwikkelen en ondernemen. Het is een competitieve markt. Als je niet flexibel bent, word je gewoonweg ingehaald. De vastgoedsector is al langere tijd bezig te om te verduurzamen. Denk aan zonnepanalen, bodemwarmte of het duurzaam herontwikkelen van bestaand vastgoed. Daar willen we in vooroplopen, mede daarom zijn wij als founder partner bij Circulair West aangehaakt. Wij laten niet bestaande gewoontes los, we stonden altijd al open voor vernieuwing als ontwikkelaar. Daarom past het juist goed bij ons.

Het is een gigantische opgave om van een lineaire tot een circulaire economie te komen. Hoe helpen de pioniers van Circulair West en de door hen opgestarte en begeleide icoonprojecten daarbij?
In sommige projecten hebben we al de samenwerking gezocht met medepartners AW Groep en Ouwehand. Bij onze gebiedsontwikkeling voor woningbouwproject BOSS te Almere zijn we volop aan het pionieren en innoveren, waarbij onze ketenpartners ook nog op een vernieuwende manier samenwerken, gericht op gezamenlijkheid in kennis en resultaten Wij houden ervan om met de andere pioniers concreet aan de slag te gaan met kennisdeling en daarmee versnelling in de groep. Wat we ophalen aan kennis en informatie willen we meteen toepassen, en dat kunnen we als organisatie gelukkig ook.

Bij Circulair West ontmoeten bedrijven uit alle sectoren elkaar. Door middel van ketensamenwerking, ook met de overheid en kennisinstanties, wordt samen geïnnoveerd. Wat is de meerwaarde van zo’n brede samenwerking in jouw ogen?
Iedereen komt vanuit zijn eigen achtergrond en met zijn eigen kennis. Zo ga je toch ook op een nieuwe manier naar jezelf kijken en de zaken die je als vanzelfsprekend deed.

Het gaat om kennis delen, samen kom je verder. We willen transparant zijn. Meer samen optrekken met de partners. We delen dezelfde motivatie en dat maakt toekomstige samenwerkingen logischer en makkelijker. Dat gecombineerd met ons krachtige netwerk in West-Nederland maakt dat we echt stappen kunnen gaan zetten.

Deelnemende bedrijven onderschrijven daarnaast de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze 17 doelen vormen voor een kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis en zijn bedoelt om de wereld een betere plek te maken in 2030. Kun je toelichten waarom jouw organisatie deze doelstellingen ook enthousiast heeft omarmt?
De doelen bieden concrete handvatten om binnen je organisatie nog beter te kijken naar verduurzaming. Met name doel 7 (betaalbare en duurzame energie) en doel 11 (duurzame steden en gemeenschappen) passen ons perfect. Hier zijn wij op dagelijkse basis mee bezig in ons werk.

Maar daar houden we niet op. We willen echt iedereen in de organisatie erbij betrekken. Daardoor gaat het ook meer leven bij medewerkers, zodat er een sneeuwbaleffect komt. Zelfs in het privéleven van de medewerkers. Dit past bij onze sociale inslag.

Zijn er tot slot nog andere zaken die je wilt delen?
We hopen dat nog veel meer mensen en bedrijven zich gaan aansluiten bij Circulair West. Hopelijk inspireren we anderen, want samen komen we verder.

Onze bestuursleden Overzicht