Dataficatie materiaalstromen

In opdracht van de stichting Circulair West onderzocht Metabolic voor Noord- en Zuid-Holland de materiaalstromen, waarbij de data verder werd verfijnt en verrijkt met de gegevens van de oprichtende bedrijven. Daaruit hebben we geleerd dat er meer dataficatie moet plaatsvinden in de bedrijfsvoering van onze deelnemers om grip te krijgen op alle materiaal- en grondstoffenstromen die onze deelnemers gebruiken.

De rapportage, die een materiaalstromenonderzoek naar de impacts en kansen voor een circulair Noord- en Zuid-Nederland bevat, kunt u hier downloaden.

Materiaal Kennis Overzicht