In gesprek met Frank Beelen

Mijn naam is Frank Beelen, algemeen directeur van De Beelen Groep. Ons bedrijf is actief in de mobiliteitsbranche waar wij  als dienstverlener al 33 jaar zorgeloze mobiliteit aanbieden. Wij verkopen auto’s, sluiten leasecontracten af, voorzien in wagenparkbeheer, verhuren auto’s, voorzien in vervangend vervoer, plaatsen bedrijfswageninrichting, passen auto’s aan en plegen onderhoud aan voertuigen. Het bedrijf telt momenteel 85 medewerkers en heeft een jaarlijkse omzet van 12 miljoen euro.

Het beleid van De Beelen Groep is afgelopen jaren onderhevig geweest aan verandering door de ontwikkelingen in de markt. De elektrificatie van het wagenpark en de vele nieuwe technieken hebben er voor gezorgd dat wij ons aan moesten passen als bedrijf. Verduurzaming werd een begrip en het beleid is afgestemd op deze ontwikkelingen.

Nadat vorig jaar bekend werd dat earth day zich al zo vroeg aandiende zijn wij als organisatie gaan nadenken hoe wij bij kunnen dragen aan een betere wereld voor de komende generaties. Tijdens onze oriëntatie naar het nieuwe denken zijn wij in gesprek gekomen met verschillende bedrijven uit de regio welke samen een opzet gemaakt hadden voor Circulair West. De gedachtegang van een circulaire economie waarbij de 17 SDG’s als leidraad voor de bedrijfsvoering geldt was exact dat wij als organisatie in gedachten hadden.

Wij hopen door middel van Circulair West de maatschappij te stimuleren om circulair te gaan denken. De overstap van lineaire naar een circulaire economie is geen kwestie van durven, maar een kwestie van moeten. Door het samenwerkingsverband, binnen Circulair West en de aangesloten partijen, ontstaat er een groot kennisorgaan van de verschillende vakgebieden. Dit kennisorgaan is nodig voor deze transitie.

Als De Beelen Groep zullen wij een denktank zijn voor mobiliteitsuitdagingen welk een circulaire economie met zich mee brengt. Door onze kennis en ervaring op het gebied van mobiliteit verwachten wij bij te dragen aan de uitdaging die circulaire economie is.

Wij willen samen verder in de circulaire economie. U ook?

Onze bestuursleden Overzicht