In gesprek met Angeline Kierkels

Ik ben Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. Meerlanden is een maatschappelijke en innovatieve onderneming met een omzet van €75 miljoen en 500 medewerkers inclusief zo’n 100 met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij staan voor een circulaire samenleving samen met onze klanten, bewoners en bedrijven en zetten ons in voor een duurzame leefomgeving, vandaag en morgen. Dit doen wij door die afval- en grondstoffen die wij inzamelen zo hoogwaardig mogelijk te (laten) verwerken hergebruiken en recyclen (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Daarnaast leveren we warmte uit organische reststromen en zetten we ons continu in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Onze klanten zijn gemeenten en hun inwoners, bedrijven en instellingen in Noord- en Zuid-Holland. 

Ik heb veel gereisd. Op veel plekken waar ik ben geweest heb ik gezien wat de gevolgen zijn als we  niet goed omgaan met grondstoffen. Hoeveel vervuiling dit geeft. En welke impact dit heeft op de gezondheid en het welzijn van mens en dier en op het milieu. Óók in het Westen, met onze lineaire wegwerpeconomie, kijken we lang niet altijd naar waarde van spullen. En sluiten we mensen die minder meekunnen vaker buiten, zodat ze geen onderdeel zijn van de prestatiemaatschappij. Maar wat als dit je broer, je buurvrouw of je kind is? Dat zijn zaken waar ik over nadenk, maar waar ik tegelijkertijd in staat ben om er iets aan te veranderen.

Dat zie je terug ik in de missie van Meerlanden: ‘Samen sneller circulair’. Wij geloven erin dat het  alleen samen lukt. Samen met bedrijven, instellingen en overheden. Zo kunnen we versneld impact vergroten en zorgen voor een regionale, circulaire samenleving. Daarin neemt Meerlanden het voortouw in de beweging vooruit. Bovendien is het ook gewoon leuk om regionaal met elkaar de schouders eronder te zetten. Zo ook bij de pioniers van Circulair West. Doordat ze cases met elkaar behandelen, leren ze van elkaar en nemen ze dit ook weer mee naar hun eigen organisatie. Er ontstaat binding en verbinding, je weet elkaar gemakkelijker te vinden en geeft energie met elkaar aan de slag te gaan. Er niet over praten, maar doen! Dat is ook wat ik hoop als deelnemer van Circulair West. Het daadwerkelijk realiseren van icoonprojecten, in de volle breedte en aan de hand van SDG’s. En zo met elkaar een positieve impact maken op West Nederland.

Bij Meerlanden doen we dat al langer. Al meer dan 10 jaar zetten we ons in voor duurzame en inclusieve samenleving. Het zit in de genen van ons bedrijf om steeds nuttige oplossingen te zoeken  en slimme manieren van uitvoeren uit te proberen. Om werkgelegenheid te bieden, ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En om regionaal te ondernemen waar mogelijk en zo de regionale economie te bevorderen. De afgelopen jaren hebben we steeds explicieter gemaakt, wat eigenlijk al impliciet gebeurde in onze bedrijfsvoering. Onze drijfveer is dan ook niet om minder negatieve impact te maken, maar juist om positieve impact te maken.

Deze transitie kost tijd.  Het vraagt om hernieuwing en om het loslaten van oude gewoontes. Het vraagt om tegen de stroom in te gaan en dapper door te zetten. De weg naar voren is namelijk niet de weg terug.

Dat is ook wat ik alle pioniers van Circulair West toewens. Enthousiast en gedreven geloven we dat we samen verschil kunnen maken op weg naar een circulaire economie. Dat is zoeken, proberen, vallen, maar samen wel telkens opstaan om weer een stapje verder te komen. Door samen te werken met professionals uit andere werkvelden en branches vraagt dat bovendien om anders te kijken. Juist door dat te doen ontstaan verrassende inzichten en verbindingen. Daar ben ik van overtuigd. Ik geloof dat zij dat kunnen en dat wij als bestuursleden er zijn om dat te stimuleren, om hen vertrouwen te geven. Ik zie dat ook als dé meerwaarde van de samenwerking die we met Circulair West beogen. Alle partijen - ondernemers, overheden, kennisinstellingen en inwoners - hebben elkaar nodig. Alleen samen kun je echt stappen zetten.

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties helpen ons daarbij. Ze zijn voor ons alle 17 een extra kompas om onze koers te bepalen en bij te sturen waar nodig. Veel van de activiteiten die wij doen ondersteunen regionaal de doelstellingen om de wereld een betere plek te maken in 2030. Wij vergroten de zichtbaarheid van de impact die wij hebben in en voor gemeenten, bewoners en bedrijven door te verklaren dat wij duurzame ontwikkelingsdoelen ondersteunen. De stappen die wij zetten zullen verschillen per ontwikkelingsdoel en van jaar tot jaar. Wij handelen daarbij vanuit onze eigen strategie, nemen zelf initiatief en haken aan op passende ontwikkelingen en initiatieven in de regio.

Tot slot wil ik benadrukken dat iedereen me mag benaderen als er vragen zijn, suggesties, twijfels. Dan ga ik graag in gesprek. Gesprekken leveren de mooiste inzichten op. Ook dat is een wetenschap die ik aan het reizen heb overgehouden. Daarbij hoop ik dat bedrijven, instellingen en overheden geïnspireerd raken door onze verhalen. Doe vooral mee, want samen zorgen voor positieve impact in de regio. Dat is het mooiste wat er is!

Onze bestuursleden Overzicht