Bouwen Icoon Projecten

Verdiepingsuitgave Duurzame Woonwijk

De Verdiepingsuitgave is een vervolg op onze Blauwdruk Duurzame Woonwijk. Onze koplopers etaleren daarin hun specifieke expertise op de verschillende thema's die centraal staan in onze Blauwdruk Duurzame Woonwijk. Je kunt hier onze verdiepingsuitgave voor een duurzame woonwijk downloaden.

Lees meer
0

Circulair beton: de nieuwe basis!

De learnings uit ons vorig jaar opgestarte icoonproject circulair beton zijn samengevat in onze whitepaper ‘Circulair beton; de nieuwe basis’. Daarin worden concrete suggesties en aanbevelingen gedaan voor bedrijven en lokale overheden om samen tot regionale circulaire betonketens als nieuwe basis te komen. Op die manier wordt het nationale betonakkoord, en meer, vertaald naar regionale context.

Lees meer

Blauwdruk voor een duurzame woonwijk

Midden april 2021 is Circulair West gestart met het icoonproject blauwdruk voor een duurzame woonwijk. Daarvoor is gebruik gemaakt van de kennis- en kunde van onze vrienden en specifiek de aan dit icoon deelnemende bedrijven (AW Groep, de Beelen Groep, HOEK, IDDS, KVDK Architecten, Meerlanden, Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen, Timpaan, Van der Hulst bouwbedrijf en Van Rhijn Bouw). Centraal stond daarin onze ambitie om te komen tot een vernieuwende aanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling. Een bij uitstek integraal proces waarbij niet naar één enkel omgevingsaspect wordt gekeken, maar alle aspecten in samenhang, integraal tegen elkaar worden afgewogen. Je kunt hier onze blauwdruk voor een duurzame woonwijk downloaden en rechtenvrij toepassen bij jouw duurzame gebiedsontwikkeling.

Lees meer