Duurzame Ontwikkelingsdoelen

vnlogo_uitgesneden_2.jpg 
Deelnemende bedrijven onderschrijven naast onze circulaire ambities ook de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel Sustainable Development Goals (SDG-doelen) genoemd. Onze stichting draagt deze doelen actief uit. Alle bedrijven die willen meedoen aan icoonprojecten zullen zich binnen één jaar inschrijven bij de Verenigde Naties. Daaruit volgt naast een jaarlijkse afdracht ook de verplichting om over de voortgang op de SDG-doelen te rapporteren. SDG Nederland zal ons daarbij als nationaal chapter van de Verenigde Naties én samenwerkingspartner ondersteunen. De 17 SDG-doelen vormen voor onze deelnemers een kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis en zijn bedoeld om de wereld een betere plek te maken in 2030. Onze bedrijven proberen daar zoveel mogelijk aan bij te dragen.

Onderweg naar meer welvaart en minder ongelijkheid
Waarom? Omdat onze generatie de eerste is die de middelen heeft om de transformatie te maken naar een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid. Een wereld waarin we biodiversiteit en klimaat beschermen en waarin iedereen in vrede met elkaar samenleeft. In zo’n wereld heeft iedereen een plaats, van individu tot multinational. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) vormen de agenda waarlangs we met elkaar zo’n wereld in 2030 kunnen helpen realiseren. De gemeenschappelijke taal van de zeventien doelen verbindt ons lokaal, nationaal en internationaal en maakt het mogelijk samen te werken. 

sdg_print_matrix_kleinweb.jpg

Er is bovendien sprake van een wisselwerking met circulariteit omdat de realisatie van de circulaire economie bijdraagt aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (specifiek SDG 6, 7, 8, 12, 13, 15 en 17).

Een betere wereld mogelijk maken met elkaar
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn dan ook onderling verbonden en overschrijden grenzen tussen landen en sectoren. Ze vormen daarmee een reeks complexe uitdagingen en kansen en vereisen van iedereen acties op alle niveaus. Daarmee kunnen ze diepgaande transformaties teweegbrengen. Om deze betere wereld mogelijk te maken is het daarbij essentieel om de krachten van verschillende individuen en organisaties te bundelen en niemand achter te laten. Wij werken daarom strategisch samen met SDG Nederland en hun community om onze deelnemers te helpen en ondersteunen bij de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Bovenstaande uitleg over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen is in dat kader ook deels ontleent van hun website. Meer informatie tref je aan op www.sdgnederland.nl.