Deelnameformulier

Welkom

Bedrijven, overheden, kennisinstellingen en (semi) maatschappelijke organisaties. Jullie zijn van harte welkom bij onze stichting als jullie ook enthousiast worden van en energie willen steken in de circulaire economie! Deelname staat dan ook in principe voor iedereen open. Wel verwachten wij van onze huidige én nieuwe deelnemers dat ze een voortreffelijke reputatie hebben, transparant werken en eerlijk zakendoen.

Duurzaam investeren
Onze deelnemers zijn positief, proactief, nieuwsgierig en enthousiast en bereidt duurzaam te investeren in elkaar en onze gezamenlijke circulaire reis. Omdat het bouwen aan een circulaire economie een lange termijn focus vraagt, committeren deelnemers zich aan onze stichting voor een initiële periode van drie jaar. Wat ons allen bindt is onze ambitie om met elkaar werk te maken van de betere wereld van morgen. Daar publiceren we regelmatig over om duidelijk te maken waar we op dat moment staan en wat we bereikt hebben. 

Er is plaats voor iedereen
Zo gaan we samen stap voor stap onderweg naar een economisch systeem dat binnen de grenzen van de draagkracht van de planeet blijft, en bijdraagt aan haar leefbaarheid en waarin plaats is voor iedereen. Circulair West is dan ook nadrukkelijk geen commerciële netwerkorganisatie. 

Lees meer
Organisatie gegevens
Naam bedrijf / gemeente / kennisinstelling / (maatschappelijke) organisatie
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam contactpersoon
Voorletters
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Vragen
Logo voor op Website
Stuur uw logo dat door Circulair West op o.a. de website wordt geplaatst naar circulairwest@pr01.allunited.nl.
Zorg dat de afbeelding de naam 'logo_BEDRIJFSNAAM' krijgt.
 
Bedrijfsgegevens
Kamer van Koophandel nummer
Website deelnemende organisatie
Algemeen telefoonnummer
Is het contactpersoon zelfstandig vertegenwoordigsbevoegd? *
 
Indien niet zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd hier s.v.p. de contactgegevens van tweede wettelijk vertegenwoordiger(s)
inschrijvende deelnemer invullen:
AchternaamTussenvoegsel
VoornaamVoorletters
Mobiel
E-mailadres
 
     Missie      
Circulair West gelooft in een samenleving waarin mensen samenleven en werken met respect voor elkaar en hun leefomgeving
en waarin waarde wordt gecreëerd door het organiseren van waardebehoud in kringlopen. Wij bieden daarom een broedplaats
voor deelnemers die met anderen samen werk willen maken van een circulaire economie die binnen de grenzen van de draagkracht
van de planeet blijft, en bijdraagt aan haar leefbaarheid en waarin plaats is voor iedereen.
 
Met mijn inschrijving onderschrijf ik deze missie
 
     Kosten      
Organisaties kunnen deelnemer worden van Circulair West voor € 6.000,- per jaar (excl. 21% BTW) voor initieel een minimale periode
van drie jaar. Dit gelet op de continuïteit van onze stichting, de tijdshorizon van onze icoonprojecten en de lange adem die nodig is
om onze economie circulair te transformeren. Na deze periode is uw deelname jaarlijks opzegbaar.
 
Een verlaagd deelnametarief van € 3.000,- per jaar is mogelijk voor organisaties die minder dan 10 fte in dienst hebben en/of een
omzet maken van minder dan 1 miljoen euro per jaar.
 
Wilt u gebruik maken van ons verlaagde deelnametarief ? *
 
De kosten van deelname zijn voor de Vrienden van Circulair West en deelnemers van onze Kopgroep gelijk. Waarbij onze koplopers
jaarlijks met aanvullende kosten wordt geconfronteerd die volgen uit het verplicht aanmelden bij het SDG programma van de
Verenigde Naties en het beschikbaar stellen van minimaal één medewerker voor 8 uur per week om te werken aan onze icoonprojecten.
 
Deelname aan onze Kopgroep staat bovendien enkel open voor bedrijven omdat we ons primair richten op het helpen ontwikkelen
van toepasbare kennis voor circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en -diensten ten dienste van de ondernemer.
Vanuit de Kopgroep worden de Vrienden van Circulair West wel actief (in de ketensamenwerking) betrokken.
Zie ook de toelichting op onze website.
 
Ja, ik doe mee als deelnemer van Circulair West!
Datum aanvraag deelname
U ontvangt jaarlijks rondom deze inschrijfdatum uw digitale factuur.
 
Ik meld mijn organisatie aan als deelnemer voor de*:
      of
Uw bedrijf stemt er daarmee er ook mee in om voor een periode van initieel drie jaar:
- minimaal één medewerker voor 8 uur per week als pionier met ander bedrijven te laten samenwerken aan icoonprojecten;
- zich te registreren bij de Verenigde Naties als deelnemer van de SDG’s, daarmee aan het werk te gaan in uw bedrijfsvoering en
   jaarlijks over voortgang te rapporteren;
*Het bestuur van Circulair West behoudt zich het recht voor uw verzoek tot deelname uit te stellen of te weigeren.
  Bijvoorbeeld omdat er geen ruimte meer is in onze Kopgroep om aan icoonprojecten mee te werken.
 
Factuurgegevens
Naam bankinstelling:
IBAN nr:
BIC:
T.n.v.:
Btw-nummer:
E-mailadres waar de factuur naar toe gezonden mag worden:
 
Hierna kunt u eventueel uw wens tot deelname motiveren en/of andere opmerkingen kwijt.
Opmerking