Materiaal Icoon projecten

Circulair beton: de nieuwe basis!

De learnings uit ons vorig jaar opgestarte icoonproject circulair beton zijn samengevat in onze whitepaper ‘Circulair beton; de nieuwe basis’. Daarin worden concrete suggesties en aanbevelingen gedaan voor bedrijven en lokale overheden om samen tot regionale circulaire betonketens als nieuwe basis te komen. Op die manier wordt het nationale betonakkoord, en meer, vertaald naar regionale context.

Lees meer

Materiaalstromen

Begin november werd door Circulair West samen met Metabolic het eerste icoonproject afgerond: een materiaalstromenonderzoek met impacts en kansen voor een circulair Noord- en Zuid-Nederland. Daarvoor zijn bestaande onderzoeken en databronnen samen- gevoegd, geschaald, geactualiseerd en verrijkt met bottom-up informatie vanuit de oprichtende bedrijven van Circulair West. Bovendien zijn de materiaalstromen voor afval, bouw en sloop, en bio-grondstoffen verder verdiept. Inclusief een Impact analyse van de bijbehorende waardeketens in West-Nederland en hun ingebedde milieu-impacts.

Je kunt het volledige onderzoeksrapport hier downloaden.

Lees meer

CIRCO Track – Upcycling Bermgras

Met natuurlijke reststromen uit de openbare ruimte en natuur valt een wereld te winnen! Maar ondanks een decennium lang aan verkenningen, analyses en vele losse gras-pilots wordt het meeste bermgras nog steeds verwerkt als afval. Dat moet veranderen! Circulair West organiseert daarom vanuit de CIRCO Hub Noord-Holland een CIRCO Track over het upcyclen van bermgras en zet daarbij in op een optimale en duurzame verwaardingsketen voor bermgrassen.

Lees meer