Materiaal Kennis

Learnings om te komen tot regionaal circulair beton

Begin november presenteerden wij met onze whitepaper “Circulair beton: de nieuwe basis” de uitkomsten van ons icoonproject circulair beton. Daarmee geven we het startschot om met een grote groep stakeholders, waaronder gemeenten, omgevingsdiensten, beleids- makers, architecten, bouwers, slopers en ontwikkelaars, samen op weg te gaan naar de nieuwe basis met een schonere betonsector en toekomst voor ons allemaal. Op deze manier wordt het nationale betonakkoord, en meer, vertaald naar regionale context.

De daaruit voortkomende negen learnings om te komen toe regionale circulaire betonketens staan hieronder vermeldt en kunt u ook opgemaakt downloaden. Net als de bijbehorende visualisatie.

Lees meer

Dataficatie materiaalstromen

In opdracht van de stichting Circulair West onderzocht Metabolic voor Noord- en Zuid-Holland de materiaalstromen, waarbij de data verder werd verfijnt en verrijkt met de gegevens van de oprichtende bedrijven. Daaruit hebben we geleerd dat er meer dataficatie moet plaatsvinden in de bedrijfsvoering van onze deelnemers om grip te krijgen op alle materiaal- en grondstoffenstromen die onze deelnemers gebruiken.

Lees meer