Materiaal Nieuws

Circulair West werkt aan kringloop bouwmaterialen

Het minimaliseren van verspilling van waardevolle bouwmaterialen door ze op een slimme manier een tweede kans of leven te geven en zo in de kringloop te houden. Dat is de ambitie van het icoonproject ‘kringloop bouwmaterialen’ van Circulair West. Vanuit de Duin- en Bollenstreek onderzoeken Meerlanden, Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen, Van Rhijn Bouw en AW Groep daarom welke materialen op welke plekken vrijkomen en waar deze weer kunnen worden afgezet of hergebruikt. Met als einddoel een regionale kringloop realiseren voor bouwmaterialen.

Lees meer

MRA Duurzaam: Gedeputeerden Noord- en Zuid-Holland nemen onderzoek materiaalstromen in ontvangst

Gedeputeerden Zita Pels (Noord-Holland) en Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland) hebben het startschot gegeven voor de publieke lancering van stichting Circulair West. De stichting gaat bedrijven uit Noord- en Zuid-Holland circulair helpen versnellen. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen die graag willen innoveren in concrete en haalbare projecten ten dienste van de ondernemer. De stichting is opgericht door zes bedrijven die actief zijn in de Duin- en Bollenstreek.

Lees meer