Opgave twee: menselijk gedrag

We staan er nauwelijks bij stil en gaan er onbewust van uit dat wanneer we mensen voorzien van voldoende feitelijke informatie, ze in staat zijn om de juiste en beste keuze te maken. Leidend is daarbij onze overtuiging dat menselijk gedrag rationeel is en dat onze keuzes aansluiten op onze diepste verlangens en belangen. Dat blijkt in de praktijk niet altijd zo te zijn. Met Circulair West richten we ons daarom ook expliciet op het menselijk gedrag. Want het zijn mensen die spullen kopen, diensten gebruiken, of producten hergebruiken, recyclen en weggooien. En mensen handelen niet altijd rationeel (zie achtergrondinformatie). 

Lees meer

Gedrag Pionier

Pionier

Bas Boone   
bboone@meerlanden.nl

Bedrijven in beweging tegen stikstof
Gedrag Icoon Projecten

Circulair West en Nationaal Park Hollandse Duinen hebben tijdens de NPHD-bestuurdersbijeenkomst op de productielocatie van Dunea in Scheveningen de Gebiedsgerichte aanpak Stikstof gelanceerd. Dit handvest, dat met veel enthousiasme ontvangen werd, maakt werk van een toekomstbestendig Nationaal Park Hollandse Duinen door bedrijven te activeren vrijwillig hun eigen stikstofuitstoot te verminderen.

Lees meer
Bedrijven in beweging tegen stikstof
Gedrag Nieuws

Circulair West en Nationaal Park Hollandse Duinen hebben tijdens de NPHD-bestuurdersbijeenkomst op de productielocatie van Dunea in Scheveningen de Gebiedsgerichte aanpak Stikstof gelanceerd. Dit handvest, dat met veel enthousiasme ontvangen werd, maakt werk van een toekomstbestendig Nationaal Park Hollandse Duinen door bedrijven te activeren vrijwillig hun eigen stikstofuitstoot te verminderen.

Lees meer