Opgave drie: mobiliteit

Nederland heeft zich verplicht aan de doelstelling om ook in de mobiliteitssector per 2030 50 procent minder primaire abiotische grondstoffen te verbruiken (niet-metaal mineralen, metalen en fossiel). De daarvoor benodigde circulaire transformatie vraagt grote veranderingen van alle betrokkenen. Allereerst om de CO2-uitstoot die mobiliteit veroorzaakt te halveren. Inclusief zeevaart en luchtvervoer zorgt mobiliteit momenteel zo’n 29% van alle CO2-uitstoot in Nederland. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen. Een groot deel daarvan (21%) wordt veroorzaakt door wegvervoer, auto’s, bussen, vrachtauto’s, scooters en brommers. 

Lees meer

Mobiliteit Pionier

Pionier

Koen van den Berg
koen.vandenberg@debeelengroep.nl

Leerervaringen mobiliteitsoplossingen
Mobiliteit Kennis

In de uitgave ‘Mobiliteit en Duurzame Woonwijken – een innoverend toekomstperspectief’ staan innovatieve mobiliteitsoplossingen centraal voor de uitdagingen waarmee steden en gemeenschappen wereldwijd te maken hebben. De uitgave is hier te dowloaden! Onze specifieke leerervaringen uit dit icoonproject tref je hier.

Lees meer
BOVAG-voorzitter Han ten Broeke ontvangt symbolisch 1e uitgave
Mobiliteit Icoon Project

BOVAG-voorzitter Han ten Broeke ontvangt symbolisch 1e uitgave "Mobiliteit en Duurzame Woonwijken - een innoverend toekomst perspectief". 

Lees meer
BOVAG-voorzitter Han ten Broeke ontvangt symbolisch 1e uitgave
Mobiliteit Nieuws

BOVAG-voorzitter Han ten Broeke ontvangt symbolisch 1e uitgave Circulair West over Mobiliteit en Duurzame Woonwijken!

Lees meer