Partners

Ter bevordering van de ontwikkeling van onze circulaire kopgroep  werken wij strategisch samen met een vijftal partners:

cef_2.png
Circle Economy Foundation is één van de meest succesvolle mondiale circulaire impact organisaties. Een internationaal team van meer dan 60 experts met achtergronden in data, digitaal, industriële ecologie, sociologie en economie zet zich dagelijks in om een circulaire transitie te bewerkstelligen die ecologische, economische en sociale voordelen oplevert. Met als centrale doel de acceptatie van circulaire principes en innovaties door industrieën, stedelijke en nationale overheden en het publiek te vergroten. Vanuit deze strategische samenwerking heeft Circulair West exclusief toegang verkregen tot de documentaire “Going Circular” en de ondersteunende Circularity Games - een gamified e-learning platform. Ondersteund vanuit de Circulair West Academy kunnen MKB-bedrijven zo gericht werk maken van hun circulaire strategie. Meer informatie tref je aan op: https://www.circle-economy.com/

  circulair_frieslandv3_2.jpg
Sinds haar oprichting in 2016 heeft Circulair Friesland een enorme rol gehad in het ontwikkelen van de circulaire economie van Fryslân. Vele icoonprojecten zijn inmiddels verwezenlijkt of in ontwikkeling waardoor deze provincie hard op weg is de meest gunstige ontwikkelregio van Europa te worden voor de circulaire economie. Onze stichting is opgericht naar voorbeeld van en geïnspireerd door Circulair Friesland waarbij wij dankbaar gebruik maken van hun expertise, netwerk en (leer) ervaringen. Meer informatie tref je aan op www.circulairfriesland.nl

 circo_avatar_2.png

De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. CIRCO richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. CIRCO activeert daarom – met steun van de overheid – ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen. Onze stichting vormt met andere partners de CIRCO Hub Noord-Holland waar vanuit we door middel van verschillende CIRCO Tracks gezamenlijk programma’s en doelstellingen ontwikkelen op het gebied van circulaire economie. Met als doel om bedrijven in het MKB in die provincie die op zoek zijn naar nieuwe circulaire businesskansen te ondersteunen. Meer informatie tref je aan op www.circonl.nl.

sdg_nederland_2.png

SDG Nederland is de beweging van iedereen die bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland. Ze zijn verbonden met meer dan 1.000 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven.  Partners in het netwerk onderschrijven de visie en voorwaarden van SDG Nederland. Ze laten in de online community zien hoe ze aan de SDG’s bijdragen en ontmoeten elkaar op evenementen zoals de SDG Action Day. Hun community ondersteund onze deelnemers daarmee ook bij de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 

Tot 2019 was de stichting bekend als Nederlandse SDG Charter, als uitkomst van het in 2013 door het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld opgestelde manifest. Hierin staat beschreven hoe we kunnen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld. In de stuurgroep van stichting SDG Nederland zitten diverse koepelorganisaties welke verschillende maatschappelijke sectoren vertegenwoordigen. Eveneens wordt nauw samengewerkt met de nationale SDG-coördinator Sandra Pellegrom.

Circulair West helpt SDG Nederland de kans te verzilveren door in deze generatie de wereld te transformeren naar een met meer welvaart en minder ongelijkheid. Een wereld waarin we biodiversiteit en klimaat beschermen en waarin iedereen meedoet en in vrede met elkaar samenleeft. Daarom ondersteunen onze bedrijven de SDG’s actief vanuit hun bedrijfsvoering. Meer informatie tref je aan op www.sdgnederland.nl.

  metabolicv2_2.png
Een toonaangevend circulaire consultancy bedrijf dat instrumenten en technologieën ontwikkeld voor mensen, gemeenschappen en bedrijven om een circulaire, regeneratieve economie op te bouwen. Met hen is onze circulaire reis gestart, nadat we de opdracht aan hen gaven om de materiaalstromen in Noord- en Zuid-Holland samen te voegen en daarover te rapporteren. Nieuwe deelnemers van onze stichting laten daarbij in aanvulling op de oprichters ook hun materiaalstromen door Metabolic in beeld brengen. Zo ontstaat er een steeds fijnmaziger inzicht in de circulaire kansen waarlangs we waardeketens met elkaar kunnen sluiten in de regio. Meer informatie tref je aan op www.metabolic.nl.