Onze bestuursleden

In gesprek met Ad Wijnhout

Mijn naam is Ad Wijnhout, getrouwd met Mieke en wij hebben drie prachtige kinderen, Steffanie, Michelle en Daan. Ik ben zoon van een bollenboer en opgegroeid in de Haarlemmermeer en ‘s werelds mooiste lentetuin de Bollenstreek. Van jongs af aan heb ik geleerd te werken en ‘je handjes te laten wapperen’, zo zijn we grootgebracht. Uit passie en liefde voor mens en techniek is AW Groep ontstaan. AW Groep is een bedrijf dat actief is in het hele spectrum van de grond-, weg en waterbouw, betonbouw, saneringen, groen & natuur, ingenieursdiensten en levering van bouw & grondstoffen. Zonder concessies staan wij voor een hoge kwaliteitsstandaard binnen ons brede werkveld. Dit alles realiserend met meer dan 250 gedreven collega’s.

Lees meer

In gesprek met Angeline Kierkels

Ik ben Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. Meerlanden is een maatschappelijke en innovatieve onderneming met een omzet van €75 miljoen en 500 medewerkers inclusief zo’n 100 met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij staan voor een circulaire samenleving samen met onze klanten, bewoners en bedrijven en zetten ons in voor een duurzame leefomgeving, vandaag en morgen. Dit doen wij door die afval- en grondstoffen die wij inzamelen zo hoogwaardig mogelijk te (laten) verwerken hergebruiken en recyclen (Re-use, Re-pair, Re-cycle). Daarnaast leveren we warmte uit organische reststromen en zetten we ons continu in voor een schone, hele en veilige openbare ruimte. Onze klanten zijn gemeenten en hun inwoners, bedrijven en instellingen in Noord- en Zuid-Holland. 

Lees meer

In gesprek met Leon van Ast

Sinds begin 2020 is Leon van Ast (43) verbonden aan Circulair West als kwartiermaker. Met zijn aanstelling hebben de oprichters een ondernemend, energiek en gedreven aanjager benoemd met een succesvolle trackrecord in de private en publieke sector. Aan hem de uitdaging om Circulair West op te richten, vorm en inhoud te geven. En wel op zodanige wijze dat deelnemende organisaties circulaire stappen kunnen zetten. Hoog tijd dus voor een nadere kennismaking! 

Lees meer

In gesprek met Frank Beelen

Mijn naam is Frank Beelen, algemeen directeur van De Beelen Groep. Ons bedrijf is actief in de mobiliteitsbranche waar wij  als dienstverlener al 33 jaar zorgeloze mobiliteit aanbieden. Wij verkopen auto’s, sluiten leasecontracten af, voorzien in wagenparkbeheer, verhuren auto’s, voorzien in vervangend vervoer, plaatsen bedrijfswageninrichting, passen auto’s aan en plegen onderhoud aan voertuigen. Het bedrijf telt momenteel 85 medewerkers en heeft een jaarlijkse omzet van 12 miljoen euro.

Lees meer

In gesprek met Ingeborg de Jong

Ik ben sinds 2016 algemeen directeur en ben blij met de bijdrage die wij in onze projecten kunnen geven aan de woonwens van een veelheid van mensen en doelgroepen, voor wie het niet altijd gemakkelijk is om een woning te vinden. Denk aan starters op de woningmarkt, aan personen met een specifieke (zorg)woonbehoefte of organisaties voor wie de huisvestingsvraag lastig te regelen is. Dit bevalt mij nog steeds erg goed. We werken elke dag met een mooie club mensen aan innovatieve oplossingen om woningen te ontwikkelen in de groot Randstad; een belangrijke missie. Timpaan is dan ook een vastgoed- en gebiedsontwikkelaar met lef die, met gebruikmaking van alle talenten van haar circa 20 medewerkers en met het vermogen van Stichting Timpaan, inspeelt op de vraag van alle doelgroepen uit de markt en waarbij zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.

Lees meer

In gesprek met Peter Ouwehand

Ik ben (Willem)- Peter Ouwehand, algemeen directeur van Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen. Ouwehand realiseert woningen en utiliteitsgebouwen waar mensen met plezier kunnen wonen of werken. Met onze 150 medewerkers bouwen wij jaarlijks zo’n 500 woningen in Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant. Onze kernwaarden zijn: samen-betrouwbaar-vernieuwend en plezier.

Lees meer

In gesprek met André Hoek

In gesprek met André Hoek (54), directeur van hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf HOEK, meer dan 25 jaar getrouwd met Marian en trotse vader van dochter Laura en zonen Dylan en Jorden. HOEK is met een omzet van 16 miljoen en zo’n 150 medewerkers een serieuze speler in de markt. 

Lees meer