Groen

icons_cw_0002_groen_2.png

Wat staat centraal 
Een duurzame groene woonwijk is een wijk die groen verbindt (o.a. de kwaliteit van de leefomgeving), groen zuivert (o.a. de grond en de luchtkwaliteit) en groen produceert (o.a. voedsel en biodiverse ecosystemen). Groen speelt bovendien een belangrijk rol ter voorkoming van de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering (extreme regenbuien en zomerse hitte) en ondersteunt daarmee gelijktijdig een nog rijkere natuurervaringen én leefomgeving voor mens, plant en dier.

In het water en op het land. Groen inspireert daarmee en draagt bij aan een prettig leefklimaat in de duurzame woonwijk. Het groen ondersteund daarmee de fysieke en mentale gezondheid van bewoners en verhoogt de kwaliteit van leven, geeft ontspanning en meer woongenot, recreatiemogelijkheden en (sport)plezier.

Wacht er is nog meer!
Met de inspiratiekaart in onze blauwdruk voor een duurzame woonwijk willen we het eerste gesprek op gang helpen. Maar er is nog meer te leren over dit thema. Daarom treft je hieronder nadere achtergrondinformatie en (actuele) publicaties aan die je verder kunnen helpen om na de in de blauwdruk vermelde prikkelende startvragen jezelf inhoudelijk verder te kunnen verdiepen. 

- Factsheet over positieve effecten van bomen en groen in de stad;
- Vitamine G: effecten van de groene omgeving;
- Groen kapitaal;
- Bouw natuurinclusief;   

Bouwen Overzicht