Meerlanden

logo_meerlanden_corporate_en_publiek_rgb_grotert_2.jpg

Wij zijn een innovatieve afvalinzamelaar én -verwerker die ook gemeenten ontzorgt op het integraal beheer van de openbare ruimte en via het leveren van dienstverlening op het gebied van gladheidbestrijding. Dat doen we voor negen gemeenten en 4000 bedrijven in de omgeving Schiphol, Bollenstreek en Zuid-Kennemerland. Wij geven daarbij meer waarde aan afvalstromen door deze zo veel mogelijk als grondstoffen te gebruiken en dragen zo bij aan een schoner milieu.

Meerlanden heeft de afgelopen jaren bovendien de ruimte genomen en gekregen om te innoveren, hetgeen onder andere heeft geleid tot de bouw van een vergistingsinstallatie waarmee de energie aanwezig in het GFT-afval wordt omgezet in biogas, dat op haar beurt weer wordt opgewaardeerd tot groengas.  Samen met gemeenten, bewoners, bedrijven en andere partners creëren we dan ook meer waarde voor mensen en hun omgeving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt de basis van al onze activiteiten. Wij betrekken buurten bij het onderhoud en de veiligheid in de wijk. Scholieren lichten wij voor en leiden wij rond op onze recyclepleinen en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt scheppen we kansen door het bieden van arbeidsplaatsen. Daarnaast investeren we in het ontwikkelen van kennis op het gebied van duurzame afval- en grondstofverwerking en werken samen met universiteiten, kenniscentra en scholen. 

Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Aarbergerweg 41,  1435 CA in Rijsenhout, waar we tevens bereikbaar zijn onder telefoonnummer: (0297) 381717. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar meerlanden.nl.

Met deze koplopers gaan wij circulair Overzicht