Opgave een: materiaalstromen

Om een circulaire economie te kunnen realiseren is inzicht vereist in de regionale materiaal- en grondstofstromen en de impact die het gebruik heeft op de leefomgeving. Van daaruit worden aanknopingspunten zichtbaar waarlangs materiaalkringlopen (regionaal) gesloten kunnen worden door samen te werken, dwars door bestaande ketens heen. Ook ontstaat hierdoor zicht op kansen om de materiaalstromen te verwaarden door middel van nieuwe verdienmodellen en/of gezonde businesscases. Circulair West richt zich daarom op het verkrijgen van inzicht in de materiaalstromen.

Lees meer

Materiaal_Pionier

Pionier

Lars Bouwman
lbouwman@awgroep.nl

Materiaalstromen
Materiaal Icoon projecten

Begin november werd door Circulair West samen met Metabolic het eerste icoonproject afgerond: een materiaalstromenonderzoek met impacts en kansen voor een circulair Noord- en Zuid-Nederland. Daarvoor zijn bestaande onderzoeken en databronnen samen- gevoegd, geschaald, geactualiseerd en verrijkt met bottom-up informatie vanuit de oprichtende bedrijven van Circulair West. Bovendien zijn de materiaalstromen voor afval, bouw en sloop, en bio-grondstoffen verder verdiept. Inclusief een Impact analyse van de bijbehorende waardeketens in West-Nederland en hun ingebedde milieu-impacts.

Je kunt het volledige onderzoeksrapport hier downloaden.

Lees meer
CIRCO Track – Upcycling Bermgras
Materiaal Icoon projecten

Met natuurlijke reststromen uit de openbare ruimte en natuur valt een wereld te winnen! Maar ondanks een decennium lang aan verkenningen, analyses en vele losse gras-pilots wordt het meeste bermgras nog steeds verwerkt als afval. Dat moet veranderen! Circulair West organiseert daarom vanuit de CIRCO Hub Noord-Holland een CIRCO Track over het upcyclen van bermgras en zet daarbij in op een optimale en duurzame verwaardingsketen voor bermgrassen.

Lees meer
Gedeputeerden Noord- en Zuid-Holland lanceren symbolisch Circulair West
Materiaal Nieuws

Gedeputeerden Zita Pels (Noord-Holland) en Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland) gaven met het in ontvangst nemen van de materiaalstromenanalyse voor West-Nederland uit handen van voorzitter Angeline Kierkels en kwartiermaker Leon van Ast afgelopen dinsdag het symbolische startschot voor de publieke lancering van stichting Circulair West. 

Lees meer
Dataficatie materiaalstromen
Materiaal Kennis

In opdracht van de stichting Circulair West onderzocht Metabolic voor Noord- en Zuid-Holland de materiaalstromen, waarbij de data verder werd verfijnt en verrijkt met de gegevens van de oprichtende bedrijven. Daaruit hebben we geleerd dat er meer dataficatie moet plaatsvinden in de bedrijfsvoering van onze deelnemers om grip te krijgen op alle materiaal- en grondstoffenstromen die onze deelnemers gebruiken.

Lees meer