Opgave vier: circulair bouwen

Nederland is traditioneel een land van bouwers, maar de bouwsector staat ook voor haar doen voor een erg grote (woning)bouwopgave. Door de woningnood zullen er tot 2030 ongeveer één miljoen woningen gebouwd moeten worden. Dat betekent dat de bouwsector in samenwerking met marktpartijen en de overheid in versnelt tempo extra woningen moet ontwikkelen. Maar ook gelijktijdig uitvoering moet geven aan gerelateerde grond-, weg- en waterbouw activiteiten om de nieuwbouw en ons wegennet bereikbaar te houden en onze openbare ruimte inclusief en klimaatbestendig in te richten.

Tegelijkertijd is er een grote transformatie en herbestemmingsopgave om onze bestaande gebouwen en openbare ruimte toekomstbestendig te maken. Zonder een transformatie van de bouwsector zelf wordt de realisatie van deze bouwopgaven onmogelijk. De kabinetsmaatregelen om het stikstofoverschot te beteugelen in combinatie met de afspraken die volgen uit het Klimaatakkoord dwingen de bouwsector om nieuwe wegen in te slaan.

Lees meer

Bouwen Pionier

Pionier

Rob van der Graaf
rob.vandergraaf@ouwehandbouw.nl

Verdiepingsuitgave Duurzame Woonwijk
Bouwen Icoon Projecten

De Verdiepingsuitgave is een vervolg op onze Blauwdruk Duurzame Woonwijk. Onze koplopers etaleren daarin hun specifieke expertise op de verschillende thema's die centraal staan in onze Blauwdruk Duurzame Woonwijk. Je kunt hier onze verdiepingsuitgave voor een duurzame woonwijk downloaden.

Lees meer
Circulair West werkt aan kringloop bouwmaterialen
Bouwen Nieuws

Het minimaliseren van verspilling van waardevolle bouwmaterialen door ze op een slimme manier een tweede kans of leven te geven en zo in de kringloop te houden. Dat is de ambitie van het icoonproject ‘kringloop bouwmaterialen’ van Circulair West. Vanuit de Duin- en Bollenstreek onderzoeken Meerlanden, Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen, Van Rhijn Bouw en AW Groep daarom welke materialen op welke plekken vrijkomen en waar deze weer kunnen worden afgezet of hergebruikt. Met als einddoel een regionale kringloop realiseren voor bouwmaterialen.

Lees meer
Learnings om te komen tot regionaal circulair beton
Bouwen Kennis

Begin november presenteerden wij met onze whitepaper “Circulair beton: de nieuwe basis” de uitkomsten van ons icoonproject circulair beton. Daarmee geven we het startschot om met een grote groep stakeholders, waaronder gemeenten, omgevingsdiensten, beleids- makers, architecten, bouwers, slopers en ontwikkelaars, samen op weg te gaan naar de nieuwe basis met een schonere betonsector en toekomst voor ons allemaal. Op deze manier wordt het nationale betonakkoord, en meer, vertaald naar regionale context.

De daaruit voortkomende negen learnings om te komen toe regionale circulaire betonketens staan hieronder vermeldt en kunt u ook opgemaakt downloaden. Net als de bijbehorende visualisatie.

Lees meer
Circulair beton: de nieuwe basis!
Bouwen Icoon Projecten

De learnings uit ons vorig jaar opgestarte icoonproject circulair beton zijn samengevat in onze whitepaper ‘Circulair beton; de nieuwe basis’. Daarin worden concrete suggesties en aanbevelingen gedaan voor bedrijven en lokale overheden om samen tot regionale circulaire betonketens als nieuwe basis te komen. Op die manier wordt het nationale betonakkoord, en meer, vertaald naar regionale context.

Lees meer
Biind: Een duurzame wijk bouwen? Met de Blauwdruk wordt dat een stuk eenvoudiger
Bouwen Nieuws

Duurzaam en circulair bouwen. We weten dat het nodig is, en waarom zou je het eigenlijk niet willen? Maar toch gebeurt het niet altijd, of slechts deels. Bij de bouw van nieuwe wijken worden nog vaak kansen gemist. Met de Blauwdruk Duurzame Woonwijk geeft Circulair West initiatiefnemers een steuntje in de rug.

Lees meer
Stedenbouwarchitectuur: Circulair West lanceert blauwdruk
Bouwen Nieuws

De koplopers van de stichting Circulair West constateerden dat bij gebiedsontwikkelingen nog steeds grote kansen gemist worden om tot duurzamere woonwijken te komen. Ze besloten hun kennis en kunde samen te brengen in een blauwdruk voor de duurzame woonwijk. Mede om de komende jaren geen verduurzamingskansen meer te missen.

Lees meer
Architectuur: lancering blauwdruk voor duurzame woonwijk
Bouwen Nieuws

Gebiedsontwikkelaars missen vaak kansen wanneer het duurzamere woonwijken betreft. Daarom hebben de koplopers van de stichting Circulair West hun kennis en kunde gebundeld en een blauwdruk voor de duurzame woonwijk geschreven.

Lees meer
Blauwdruk voor een duurzame woonwijk
Bouwen Icoon Projecten

Midden april 2021 is Circulair West gestart met het icoonproject blauwdruk voor een duurzame woonwijk. Daarvoor is gebruik gemaakt van de kennis- en kunde van onze vrienden en specifiek de aan dit icoon deelnemende bedrijven (AW Groep, de Beelen Groep, HOEK, IDDS, KVDK Architecten, Meerlanden, Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen, Timpaan, Van der Hulst bouwbedrijf en Van Rhijn Bouw). Centraal stond daarin onze ambitie om te komen tot een vernieuwende aanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling. Een bij uitstek integraal proces waarbij niet naar één enkel omgevingsaspect wordt gekeken, maar alle aspecten in samenhang, integraal tegen elkaar worden afgewogen. Je kunt hier onze blauwdruk voor een duurzame woonwijk downloaden en rechtenvrij toepassen bij jouw duurzame gebiedsontwikkeling.

Lees meer