KVDK Architecten

kvdk_architecten_2.png

Wat ons raakt
Met onze ontwerpen willen we een meerwaarde leveren aan een kwalitatief hoogwaardige architectonische gebouwde omgeving, met een zo laag mogelijke ecologische footprint, betaalbaar en prettig in gebruik voor iedereen, of je nu huurder, gebruiker, bezoeker of eigenaar bent. Als het allemaal in balans is, raak je volgens ons de kern!

De opgave
Door de bevolkingsgroei komt er een steeds grotere druk op de bebouwde omgeving te liggen. Verdichting wordt het devies en met deze verdichting is de kwaliteit van de openbare ruimte en de gebouwen – die deze publieke ruimten begrenzen – steeds belangrijker.

Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het waarborgen van onze prachtige planeet voor toekomstige generaties maken wij fijne plekken om te wonen, te werken en te ontmoeten. Onze ambitie is om door gebruik te maken van hergebruikte en herbruikbare materialen en het inzetten van hernieuwbare energiebronnen emissie-loos en energie-positief te bouwen. Hierbij is het versterken van de biodiversiteit integraal onderdeel van onze ontwerpen. We willen de plek beter achterlaten dan hoe we haar aantroffen!

Circulair Bouwen
Circulair Bouwen vormt daarbij geen optie die je aan of uit kan zetten. Het vereist een ander soort aanvliegroute, waar nog niet alle procedures, regelgeving, bouwmethodieken en calculatie-programma’s op afgestemd zijn. Af en toe voelt het als zwemmen tegen de stroom in. De urgentie is inmiddels wel duidelijk: earth overshoot, klimaatverandering en eindige grondstoffen zijn duidelijke effecten dat we anders om moeten gaan met onze planeet en de bouw draagt hier voor 30% in bij, dus hier is nog een wereld te winnen!

Door ons te verenigen van toeleverancier tot verwerker en van opdrachtgever tot gebruiker wordt de innovatie-kracht enorm verstrekt. Wij delen allemaal de intrinsieke motivatie om vanuit een maatschappelijke urgentie een samenwerking uit te spreken met als doel gezamenlijk een bijdragen te leveren aan een gezondere, veiligere en kwalitatief hoogwaardige woon- en leefomgeving voor nu en toekomstige generaties.

Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Nieuwe Zeeweg 66, 2202 HB, Noordwijk waar we tevens bereikbaar zijn onder telefoonnummer: (071)36 20 700. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar onze website: KVDK Architecten.

Met deze koplopers gaan wij circulair Overzicht