Bedrijven in beweging tegen stikstof

Circulair West en Nationaal Park Hollandse Duinen hebben tijdens de NPHD-bestuurdersbijeenkomst op de productielocatie van Dunea in Scheveningen de Gebiedsgerichte aanpak Stikstof gelanceerd. Dit handvest, dat met veel enthousiasme ontvangen werd, maakt werk van een toekomstbestendig Nationaal Park Hollandse Duinen door bedrijven te activeren vrijwillig hun eigen stikstofuitstoot te verminderen.

De stichting Circulair West maakt zich in Noord- en Zuid-Holland sterk voor een circulaire economie die efficiënt omgaat met haar materiaalstromen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer. Inmiddels werken 50 organisaties vanuit Circulair West met elkaar samen, waarbij 18 pioniers van de aangesloten bedrijven een dag per week in teamverband samenwerken om ervaringen te delen en te innoveren. Op verzoek van Georgette Leltz, directeur van NPHD, dacht een team pioniers mee over de manier waarop we in Hollandse Duinen de stikstofuitstoot omlaag kunnen brengen. Bedrijven spelen hierin een cruciale rol.

Oproep aan bedrijven en partners van NPHD
Provincie Zuid-Holland werkt al met verschillende (semi)overheden aan een gebiedsgerichte aanpak, maar de oplossing kan niet alleen komen van overheden en natuurorganisaties. De Gebiedsgerichte aanpak Stikstof is dan ook een oproep aan bedrijven én partners van NPHD. Georgette Leltz: “Het is nu tijd om samen in actie te komen. We streven naar een alliantie van vrijwillige ‘strijders tegen stikstof’ die met positieve energie actie ondernemen om hun stikstofuitstoot te verlagen. Ambassadeurs die met innovatieve projecten de natuur willen herstellen voor onze gezondheid en de toekomst.”.

Leon van Ast, kwartiermaker van Circulair West vult aan: “Gemeenten hebben als partners van Nationaal Park Hollandse Duinen haar instandhoudingsdoelstellingen onderschreven en kunnen een belangrijke rol vervullen om het bedrijfsleven te helpen activeren en verbinden aan de bescherming van een vitaal en gezond Nationaal Park Hollandse Duinen. Door als gemeente je tien grootste uitstoters in beeld te brengen en deze met andere enthousiaste bedrijven op te laten trekken om mede in het belang van en als ambassadeurs van NPHD tot stikstofreductie te komen, ontstaat een krachtige kopgroep. Daarmee helpen ze de natuur te versterken en ontstaat bovendien door extra stikstofruimte weer zicht op vergunningverlening. Ook voor deze bedrijven belangrijke economische ontwikkelingen die nu vaak muurvast zitten. Bovendien kunnen we via het platform van NPHD kennis en kunde over stikstofreductie delen en het daarmee óók benutten als kennisbank voor gemeenten en ondernemingen.”.

Meer informatie op de website van National Park Hollandse Duinen.