Missie

Een betere wereld door het verder brengen van bedrijven. Daarmee versnellen we de transitie naar een duurzame samenleving. Onze stichting werkt met ondernemers daarom dagelijks aan een toekomstbestendige economie die efficiënt omgaat met haar grondstoffen, concurrerend is en duurzaam produceert binnen de natuurlijke grenzen van de aarde. 

Innoveren ten dienste van de ondernemer 
Dat doen we door met een kopgroep van bedrijven uit Noord- en Zuid-Holland samen circulair te versnellen. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer door met elkaar samen te werken aan icoonprojecten. 
Dat vraagt van alle disciplines om buiten de gebaande paden te treden. 

Onderweg naar toekomstbestendige business- en verdienmodellen
Door met elkaar de samenwerking te zoeken, dwars door sectoren heen, leren we wat wel en niet werkt, simpelweg door het te doen. We accepteren daarbij dat we fouten zullen maken en omarmen het leerproces dat we hiermee samen moedig in gaan. Op deze wijze gaan we met elkaar op weg naar het vieren van nieuwe successen. Zo ontstaan nieuwe toekomstbestendige business- en verdienmodellen die we daarna zo snel mogelijk opschalen. De transitie naar een circulaire economie doorlopen we zo stapsgewijs met alle betrokkenen. 

Geen branche specifieke oriëntatie 
We rekenen het daarbij tot onze kracht dat we geen branche specifieke oriëntatie kennen, maar ondernemers juist inspireren door hen met bedrijven uit verschillende branches en sectoren te laten samenwerken. Wij geloven dan ook in een samenleving waarin mensen samenleven en werken met respect voor elkaar en hun leefomgeving en waarin waarde wordt gecreëerd door het organiseren van waardebehoud in kringlopen.