Ons verhaal

Zes toonaangevende bedrijven, AW Groepde Beelen GroepHOEKMeerlandenOuwehand Bouw & Ontwikkelen en Timpaan, waren in 2020 op zoek naar mogelijkheden om hun circulaire ambities te versnellen. Ze besloten de handen ineen te slaan door de stichting Circulair West op te richten. Namens de stichting brengt Leon van Ast als aanjager en kwartiermaker alle circulaire doeners in Noord- en Zuid-Holland samen die willen versnellen om toekomstbestendig te blijven. Want juist door te verbinden en nauw de samenwerking te zoeken kunnen snel circulaire resultaten geboekt worden.

Pioniers werken in teamverband met elkaar samen
In onze aanpak staat het samenwerken aan zogenaamde icoonprojecten centraal. Deelnemende organisaties werken daar met elkaar aan. Zo werken een of twee medewerkers van elk van de deelnemende bedrijven als pionier één dag in de week in teamverband samen met pioniers van andere deelnemers. Daarmee wordt circulaire ervaring opgedaan welke we met elkaar delen. Gezamenlijk ontwikkelen we vanuit deze leerervaringen toepasbare kennis die we vertalen naar circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en -diensten waarbij we het einddoel, winstgevende circulaire business- en verdienmodellen, altijd voor ogen blijven houden.

Op deze wijze inspireren we elkaar niet alleen, maar worden deelnemers ook uitgedaagd om steeds grotere circulaire stappen te zetten. Zonder overvallen te worden door de complexiteit van het circulaire vraagstuk. Dichtbij huis weten bedrijven namelijk wél vaak waar te beginnen. 

Samenwerking aanjagen
Met onze icoonprojecten wordt de onderlinge samenwerking tussen bedrijven aangejaagd. Dat is uitermate belangrijk, omdat in een circulaire economie ketens worden gesloten over sectoren heen. Juist door gebruik te maken van elkaars grondstoffen, kennis en kunde. Deelnemers treden bij ons dan ook buiten hun eigen paden en komen zo tot verrassende nieuwe inzichten. Geen enkele partij of sector kan deze grote opgave alleen!

Met elkaar bouwen we daarmee aan een fijnmazig circulair ecosysteem, dwars door diverse sectoren heen. Een stevig fundament waarop bedrijven juist waarde creëren door het organiseren van waardebehoud in kringlopen en materiaal- en gebruikskringlopen zoveel mogelijk regionaal sluiten. Stap voor stap werken we daarmee toe naar een economische omgeving waarin de concurrentieslag gewonnen wordt door producten zo lang mogelijk te gebruiken en deze aan het einde van hun levenscyclus weer zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken of recyclen. 

SDG-doelen Verenigde Naties
Aangesloten bedrijven laten zich daarbij bovendien inspireren door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel Sustainable Development Goals (SDG-doelen) genoemd. Ze registreren zich in dat kader niet alleen als deelnemer van het SDG programma bij de Verenigde Naties, maar dragen net als onze stichting de Duurzame Ontwikkelingsdoelen actief uit. De 17 SDG-doelen vormen voor de aan ons verbonden bedrijven dan ook een duurzaam kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis en beogen van de wereld een betere plek te maken in 2030.