Welkom

Bedrijven, overheden, kennisinstellingen en (semi) maatschappelijke organisaties. Jullie zijn van harte welkom bij onze stichting als jullie ook enthousiast worden van en energie willen steken in de circulaire economie! Deelname staat dan ook in principe voor iedereen open. Wel verwachten wij van onze huidige én nieuwe deelnemers dat ze een voortreffelijke reputatie hebben, transparant werken en eerlijk zakendoen.

Duurzaam investeren
Onze deelnemers zijn positief, proactief, nieuwsgierig en enthousiast en bereidt duurzaam te investeren in elkaar en onze gezamenlijke circulaire reis. Omdat het bouwen aan een circulaire economie een lange termijn focus vraagt, committeren deelnemers zich aan onze stichting voor een initiële periode van drie jaar. Wat ons allen bindt is onze ambitie om met elkaar werk te maken van de betere wereld van morgen. Daar publiceren we regelmatig over om duidelijk te maken waar we op dat moment staan en wat we bereikt hebben. 

Er is plaats voor iedereen
Zo gaan we samen stap voor stap onderweg naar een economisch systeem dat binnen de grenzen van de draagkracht van de planeet blijft, en bijdraagt aan haar leefbaarheid en waarin plaats is voor iedereen. Circulair West is dan ook nadrukkelijk geen commerciële netwerkorganisatie. 

Onze stichting kent een tweetal deelname opties:

Vrienden van Circulair West
Deze mogelijkheid is speciaal bestemd voor bedrijven die zich (nog) niet volledig kunnen committeren aan de inzetvereisten die voor de deelnemers van onze kopgroep gelden. Of voor overheden, kennisinstellingen en/of (semi) maatschappelijke instellingen die met hun deelname willen bijdragen aan het versnellen van de circulaire economie in West-Nederland, mede door het verkleinen van de beleids- en/of kennisafstand tussen hen en het bedrijfsleven.

Onze vrienden staan inhoudelijk bedrijven uit onze kopgroep bij door het delen van kennis- en expertise of door het helpen beslechten van circulaire barrières. Maar ook doordat ze met hun financiële bijdrage nieuwe icoonprojecten mogelijk maken en daarmee de circulaire transitie aanjagen. Daarmee dragen de Vrienden van Circulair West bij aan het helpen realiseren van duurzame gedragsveranderingen bij bedrijven, toeleveranciers en hun afnemers. Mede doordat de activiteiten van onze stichting zorgen voor ketensamenwerking, circulaire innovatie en kennisontwikkeling en daarmee betekenisvolle toekomstbestendige werkgelegenheid helpen creëren die voortkomt uit nieuwe circulaire businesscases en verdienmodellen.

Vrienden van Circulair West worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij onze stichting en haar deelnemers, krijgen toegang tot excursies naar icoonprojecten en de learnings die daaruit volgen. Ook kunnen ze gratis deelnemen aan onze fysieke of online circulaire cafés (welke we minimaal een keer per jaar organiseren) en staan ze in verbinding met ons netwerk en dat van de deelnemende bedrijven. Daarnaast krijgen de vrienden van Circulair West een speciale vermelding op onze site.

Kopgroep van Circulair West
Bedrijven kunnen daarnaast er ook voor kiezen om deelnemer te worden van onze kopgroep. In aanvulling op de Vrienden van Circulair West verplichten bedrijven zich daarbij om circulair met de andere bedrijven uit de kopgroep te gaan samenwerken.

Dat doen ze door één of twee van hun medewerkers als pioniers voor 8 uur per week beschikbaar te stellen om met pioniers van andere bedrijven samen te werken aan icoonprojecten. Daarmee wordt praktijkervaring opgedaan in de circulaire economie, leren bedrijven wat wel en niet werkt en bouwen ze actief aan nieuwe intensievere ketensamenwerking, dwars door sectoren heen. Ook draagt de actieve betrokkenheid van pioniers bij aan hun verdere professionele circulaire ontwikkeling en krijgen onze koplopers zicht op nieuwe circulaire business- en verdienmodellen die noodzakelijk zijn om circulaire te kunnen versnellen.

Tot slot registreren bedrijven uit onze kopgroep zich bij de Verenigde Naties als deelnemer van hun SDG-programma. Daarmee committeren ze zich niet alleen om jaarlijks de Verenigde Naties financieel te steunen, maar gaan ze ook actief met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen aan de slag. Bovendien rapporteren ze aan de Verenigde Naties over hun voortgang elke 12 maanden in het openbaar.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met onze kwartiermaker Leon van Ast via 06 - 21 28 21 55 of stuur hem een e-mail.

Hij helpt je graag verder!