Opgave vier: circulair bouwen

Nederland is traditioneel een land van bouwers, maar de bouwsector staat ook voor haar doen voor een erg grote (woning)bouwopgave. Door de woningnood zullen er tot 2030 ongeveer één miljoen woningen gebouwd moeten worden. Dat betekent dat de bouwsector in samenwerking met marktpartijen en de overheid in versnelt tempo extra woningen moet ontwikkelen. Maar ook gelijktijdig uitvoering moet geven aan gerelateerde grond-, weg- en waterbouw activiteiten om de nieuwbouw en ons wegennet bereikbaar te houden en onze openbare ruimte inclusief en klimaatbestendig in te richten.

Tegelijkertijd is er een grote transformatie en herbestemmingsopgave om onze bestaande gebouwen en openbare ruimte toekomstbestendig te maken. Zonder een transformatie van de bouwsector zelf wordt de realisatie van deze bouwopgaven onmogelijk. De kabinetsmaatregelen om het stikstofoverschot te beteugelen in combinatie met de afspraken die volgen uit het Klimaatakkoord dwingen de bouwsector om nieuwe wegen in te slaan.

Lees meer

Bouwen Pionier

Pionier

Rob van der Graaf
rob.vandergraaf@ouwehandbouw.nl

Blauwdruk voor een duurzame woonwijk
Bouwen Icoon Projecten

Midden april 2021 is Circulair West gestart met het icoonproject blauwdruk voor een duurzame woonwijk. Daarvoor is gebruik gemaakt van de kennis- en kunde van onze vrienden en specifiek de aan dit icoon deelnemende bedrijven (AW Groep, de Beelen Groep, HOEK, IDDS, KVDK Architecten, Meerlanden, Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen, Timpaan, Van der Hulst bouwbedrijf en Van Rhijn Bouw). Centraal stond daarin onze ambitie om te komen tot een vernieuwende aanpak voor duurzame gebiedsontwikkeling. Een bij uitstek integraal proces waarbij niet naar één enkel omgevingsaspect wordt gekeken, maar alle aspecten in samenhang, integraal tegen elkaar worden afgewogen. Je kunt hier onze blauwdruk voor een duurzame woonwijk downloaden en rechtenvrij toepassen bij jouw duurzame gebiedsontwikkeling.

Lees meer