Met deze koplopers gaan wij circulair

Gemeente Katwijk

Groen en duurzaam
Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente zetten de schouders eronder. Een groene circulaire leefomgeving is prettig om in te wonen en noodzakelijk om ons te beschermen tegen extremere weersomstandigheden en duurzaam met onze aarde om te gaan. De gemeente zet daarom in op het samen met andere overheden, marktpartijen en inwoners vormgeven van de energietransitie en de circulaire economie. Daarbij richt wij ons op systeemwijzigingen en de financiering daarvan.

Natuurlijk wordt lokaal blijvend ingezet op energiebesparing en energieopwekking. Daarnaast zetten we in op het geven van voorlichting en informatie aan inwoners en organisaties over het belang en de mogelijkheden. Onze deelname aan deze stichting als Vriend van Circulair West past hier bij. 


Lees meer

KVDK Architecten

Wat ons raakt

Met onze ontwerpen willen we een meerwaarde leveren aan een kwalitatief hoogwaardige architectonische gebouwde omgeving, met een zo laag mogelijke ecologische footprint, betaalbaar en prettig in gebruik voor iedereen, of je nu huurder, gebruiker, bezoeker of eigenaar bent. Als het allemaal in balans is, raak je volgens ons de kern!

Lees meer

Dunavie

Dunavie is voor de Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Met onze sociale en vrije sector huurwoningen zorgen we voor een fijne plek om te wonen. Betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid zijn voor ons erg belangrijk. Met onze groene grondhouding verduurzamen we onze woningen, ontwikkelen we energie neutrale nieuwbouw en zijn we partner in het aardgas vrij maken van de Hoornes. Zomaar wat concrete zaken waarmee we ons inzetten voor een mooiere wereld. 

Lees meer