Afval en grondstoffen

 icons_cw_0006_afval_2.png

Wat staat centraal 
Een duurzame woonwijk is een woonwijk die producten en grondstoffen niet uitput maar opnieuw gebruikt. Daarin wordt afval vooral gezien als grondstof. De (rest)materialen worden hoogwaardig en duurzaam hergebruikt, bij voorkeur regionaal om de logistieke footprint te minimaliseren.

In een duurzame woonwijk wordt dan ook afval efficiënt gescheiden en de materialen gerecycled of gerepareerd. Dat wordt gestimuleerd met afvalinzamelingspunten in de wijk dicht bij de inwoners waar het afval gescheiden ingeleverd kan worden. Bewoners geven daar actief en enthousiast invulling en uitvoering aan.

Ook door voor hoogwaardige producten hergebruik te verkiezen zodat de daarin verwerkte materialen langduriger gebruikt kunnen worden. Lokale ondernemers zijn betrokken bij de wijk en hun focus ligt naast afvalscheiding nadrukkelijk ook op afvalpreventie. 

Wacht er is nog meer!
Met de inspiratiekaart in onze blauwdruk voor een duurzame woonwijk willen we het eerste gesprek op gang helpen. Maar er is nog meer te leren over dit thema. Daarom treft je hieronder nadere achtergrondinformatie en (actuele) publicaties aan die je verder kunnen helpen om na de in de blauwdruk vermelde prikkelende startvragen jezelf inhoudelijk verder te kunnen verdiepen.

- Verbetering afvalscheiding in de hoogbouw;
Hoogwaardige inzet biomassa MRA;
Kennisnotitie natuurlijke reststromen;
- Organische reststromen naar groen grondstoffen

Bouwen Overzicht