Circulair bouwen & materialisering

icons_cw_0005_circulair_2.png

Wat staat centraal 
Een duurzame circulair gebouwde en gematerialiseerde woonwijk is een wijk die in elke fase circulariteit en het gebruik bio-based materiaal centraal stelt. Materiaalkeuzes zijn leidend vanaf het begin van het projectproces. In de ontwerpfase staat bewustwording, het vaststellen van ambitieniveaus en een goede afstemming om tot afgewogen keuzes te komen voor ontwerp, bouw en materialisering centraal.

De bouw is gericht op circulair materiaalgebruik, innovatie en een zero footprint om de woonwijk zo duurzaam mogelijk te realiseren. Daarbij wordt flexibiliteit en aanpasbaarheid ingebouwd, zodat op de (veranderende) vraag van bewoners gedurende de levensduur van de woonwijk kan worden ingespeeld.

Dat verlengt de levensduur van de duurzame woonwijk en vergroot de restwaarde, óók omdat materialen in de toekomst circulair geoogst kunnen worden.

Wacht er is nog meer!
Met de inspiratiekaart in onze blauwdruk voor een duurzame woonwijk willen we het eerste gesprek op gang helpen. Maar er is nog meer te leren over dit thema. Daarom treft je hieronder nadere achtergrondinformatie en (actuele) publicaties aan die je verder kunnen helpen om na de in de blauwdruk vermelde prikkelende startvragen jezelf inhoudelijk verder te kunnen verdiepen.

- Van organische reststromen naar groene grondstoffen;
- Biobased Zuid-Holland: Landschappen voor biobased (ver)bouwen;
- Kennisnotie Biobased Bouwen;
- Zuid HOUT Land;   

Bouwen Overzicht