Energie

icons_cw_0004_energie_2.png

Wat staat centraal 
Een duurzame woonwijk is een wijk die energie produceert en ruimschoots zelfvoorzienend is in haar energiebehoefte. Het gebruik van energie wordt daarbij gedurende de gebruiks- en aanlegfase geminimaliseerd en er wordt in de duurzame woonwijk meer energie (lokaal) opgewekt dan verbruikt.

Het energieoverschot wordt slim opgeslagen, beheerd en ‘as-a-service’ weer voor andere energievragen lokaal ingezet. Bijvoorbeeld om bewoners in relatie tot hun mobiliteitswensen van energie te voorzien. De opwekking is vanzelfsprekend lokaal vanuit groene bronnen, met een zo klein mogelijk totale ecologische impact.

Door het slim verbinden, aansturen en managen van data is de onderlinge energiebehoefte en opwekking van individuele bewoners transparant. Duurzaam gedrag wordt daarbij financieel beloond en de hele wijk werkt daaraan mee. 

Wacht er is nog meer!
Met de inspiratiekaart in onze blauwdruk voor een duurzame woonwijk willen we het eerste gesprek op gang helpen. Maar er is nog meer te leren over dit thema. Daarom treft je hieronder nadere achtergrondinformatie en (actuele) publicaties aan die je verder kunnen helpen om na de in de blauwdruk vermelde prikkelende startvragen jezelf inhoudelijk verder te kunnen verdiepen. 

- Een circulaire energietransitie;
- Kennisnotitie zonnepanelen circulair;
- De buurtbatterij als buffer voor opgewekte zonnestroom;
- EF-concepts infographic


Bouwen Overzicht