Gezondheid

icons_cw_0003_gezondheid_2.png

Wat staat centraal 
Een gezonde duurzame woonwijk is een wijk die bewoners gezond en vitaal houdt en een gezonde leefstijl stimuleert. Dit is terug te zien in zowel de fysieke als sociaal emotionele ontwikkeling van bewoners, als ook in het welzijn en welbevinden, versterkende inrichting en omgeving van de duurzame woonwijk.

Bewoners worden bewust en onbewust gestimuleerd om gezond te leven. Voldoende bewegen, gezond eten, het faciliteren van zelfredzaamheid en voor verbinding zorgen door ontmoetingen te faciliteren staan daarom centraal. Een gezonde, veilige en sociaal uitnodigende woonomgeving staat daarvoor garant.

Net als diverse faciliteiten (wandelpaden, sportfaciliteiten, moestuin, ontmoetingsplekken, etc.) die voor iedereen bereik- en beschikbaar zijn. Mede om de sociale cohesie te stimuleren zodat iedereen altijd blijft meetellen en meedoen.

Wacht er is nog meer!
Met de inspiratiekaart in onze blauwdruk voor een duurzame woonwijk willen we het eerste gesprek op gang helpen. Maar er is nog meer te leren over dit thema. Daarom treft je hieronder nadere achtergrondinformatie en (actuele) publicaties aan die je verder kunnen helpen om na de in de blauwdruk vermelde prikkelende startvragen jezelf inhoudelijk verder te kunnen verdiepen. 

- Een gezonde leefomgeving (RIVM);
- De leefomgeving als belangrijke pijler in integraal lokaal (gezondheids)beleid;
- Kernwaarden gezonde leefomgeving;
- Samenwerken aan een gezonde leefomgeving;  
   

Bouwen Overzicht