Mobiliteit

icons_cw_0001_mobiliteit_2.png

Wat staat centraal 
Een duurzame woonwijk is een woonwijk die op verschillende wijzen duurzame mobiliteit stimuleert en waarin naadloos voor verschillende vormen van duurzame mobiliteit gekozen kan worden. Het ontwerp van de wijk is daarbij zo opgesteld dat sociale voorzieningen eenvoudig bereikbaar zijn voor vormen van deelmobiliteit. De auto is enkel als gast welkom.

Elektrische mobiliteit verzorgt bovendien stabiliteit op het elektriciteitsnet door vanuit een HUB te integreren met zonnepanelen, een laadplein en een stationaire (buurt) batterij.

Wacht er is nog meer!
Met de inspiratiekaart in onze blauwdruk voor een duurzame woonwijk willen we het eerste gesprek op gang helpen. Maar er is nog meer te leren over dit thema. Daarom treft je hieronder nadere achtergrondinformatie en (actuele) publicaties aan die je verder kunnen helpen om na de in de blauwdruk vermelde prikkelende startvragen jezelf inhoudelijk verder te kunnen verdiepen. 

- Visie op mobiliteit: op weg naar 2050;
- Smart Mobility provincie Noord-Holland;
- Het Kennisinstituut voor Mobiliteit;  
- Het platform Smart Mobility;

Bouwen Overzicht