Gemeente Hillegom

hillegom_logo_basis_72dpi_rgb_2.png

Van en voor, met en door Hillegommers
Duurzaamheid is tijdens de participatiebijeenkomsten van de omgevingsvisie in 2016 en 2017 een belangrijk thema geweest. Tijdens deze bijeenkomsten hebben Hillegommers zelf aangegeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze gemeente. Daarbij kwam duidelijk naar voren dat het in de omgevingsvisie niet alleen om de fysieke aspecten van de gemeente (ruimte, natuur, milieu, klimaat en energie, verkeer, water) moet gaan maar ook om de actuele economische en sociale vraagstukken: om werkgelegenheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de circulaire economie, om gezondheid en de notie ‘iedereen doet mee’ – de inclusieve samenleving. Om hier gehoor aan te geven is duurzaamheid in brede zin als leidend principe gekozen in deze omgevingsvisie. In de omgevingsvisie denken en handelen we vanuit het principe van de drie P’s (People, Planet, Profit), waardoor sociale duurzaamheid, fysieke duurzaamheid en economische duurzaamheid samenkomen. Onze deelname als vriend van Circulair West helpt deze visie te versterken.

Ons gemeentehuis is gevestigd aan Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom, waar we tevens bereikbaar zijn onder telefoonnummer: 14 0252. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar gemeente Hillegom.

(semi) Overheid Overzicht