Gemeente Katwijk

logo_katwijkv2_2.jpg

Groen en duurzaam
Inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente zetten de schouders eronder. Een groene circulaire leefomgeving is prettig om in te wonen en noodzakelijk om ons te beschermen tegen extremere weersomstandigheden en duurzaam met onze aarde om te gaan. De gemeente zet daarom in op het samen met andere overheden, marktpartijen en inwoners vormgeven van de energietransitie en de circulaire economie. Daarbij richt wij ons op systeemwijzigingen en de financiering daarvan.

Natuurlijk wordt lokaal blijvend ingezet op energiebesparing en energieopwekking. Daarnaast zetten we in op het geven van voorlichting en informatie aan inwoners en organisaties over het belang en de mogelijkheden. Onze deelname aan deze stichting als Vriend van Circulair West past hier bij. 

Samenwerken

Vanuit Circulair West werken bedrijven samen aan icoonprojecten. Vanuit samenwerking ontwikkelen ze toepasbare kennis en nieuwe circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en -diensten. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer. Door als gemeente Katwijk deel te nemen aan Circulair West dragen we bij aan het toekomstbestendiger en toekomstwaardiger maken van het bedrijfsleven in de Duin- en Bollenstreek.

Ons gemeentehuis is gevestigd aan Kon. Julianalaan 3, Katwijk, waar we tevens bereikbaar zijn onder telefoonnummer: 071 406 5000. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar gemeente Katwijk.

(semi) Overheid Overzicht