Gemeente Leiden

2006_05_15_logo_leiden_rood_zwart_2.jpg

Gemeente Leiden
De gemeente Leiden wil in 2050 100% circulair zijn. Dit willen we, net als heel Nederland, omdat de vraag naar grondstoffen wereldwijd sterk toeneemt en bij het ontginnen, produceren, transporteren en verwerken veel CO2-uitstoot vrijkomt. Om te voorkomen dat de eindige voorraad aan grondstoffen uitgeput raakt en om onze CO2-uitstoot te verlagen, moeten we ons huidige economische systeem kritisch bekijken. Hiervoor schakelen we om naar een toekomstbestendige circulaire economie. Binnen gemeente Leiden is het thema circulaire economie onderverdeeld in drie subthema’s: circulaire bouw, verwaarden van materiaalstromen en maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI).

Circulaire bouw
We hebben de eerste gemeentelijke monitoringstool ontwikkeld, die het realiseren van een circulaire openbare ruimte kwantificeert; genaamd de Leidse Ladder. In aanvulling hierop zijn we gestart om een monitoringstool voor vastgoed te ontwikkelen. We hebben circulair sloopbeleid vastgesteld, zijn aangesloten bij het betonakkoord, de beton- en asfaltketens van Bouwcirculair en bij de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Verder onderzoeken we hoe we bij initiatieven van derden meer circulariteit kunnen vragen. We hebben de regio en de ondernemers hierbij nodig om beleid en praktijk op elkaar af te stemmen. En we hebben elkaar nodig om de transitie te versnellen. 

Verwaarden van materiaalstromen
In 2022 zijn we gestart met ons KOPlopers project. Hiermee willen we de stap zetten van wegwerpbekers naar herbruikbare bekers. Het recyclen van koffiebekers is namelijk lastig door de plastic coating. Leiden richt zich hierbij op vijf sporen: kantoorpanden, horeca, sportclubs, studentenverenigingen en de gemeentelijke organisatie zelf.

Twee jaar geleden zijn we gestart met de subsidie Circulair Verwaarden. In 2021 en 2022 zijn er vier subsidieronden geweest, waarin maar liefst 24 circulaire initiatieven uit de stad subsidie hebben gekregen. Begin 2023 is de laatste ronde van deze regeling en wordt besloten of en hoe de regeling kan worden voortgezet. Momenteel onderzoeken we hoe we nog meer ondernemers kunnen bereiken en dat werken we het komend jaar verder uit. 

MVOI
Bij de ondertekening van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen op 24 november 2022 blijft de gemeente Leiden de markt een duwtje in de goede richting geven. Met de inzet op de door ons gekozen thema’s: CO2-reductie, Circulair en Social Return On Investment (SROI), dragen we bij om via opdrachtgeverschap en inkopen de maatschappelijke ambities uit het eerder vastgestelde MVI-Actieplan 2.0 verder te realiseren. Hiermee is MVOI een essentieel onderdeel in de transitie naar een circulaire economie.

Samen komen we verder 
Zoals gezegd, heeft de gemeente Leiden al veel mooie resultaten weten te bereiken, maar we zijn er nog niet. We hebben nog een hoop werk te verzetten om onze ambities en doelen te bereiken. We kunnen dit niet alleen en willen nog meer samenwerken in de regio met ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen. We willen samenwerken zodat we kennis over circulair ondernemen kunnen delen, concrete activiteiten met elkaar kunnen verkennen en oppakken én daar waar nodig netwerken verbinden. Daarom zijn we vanuit gemeente Leiden als vriend aangesloten bij Circulair West. Circulair West laat door projecten zien waar de kansen en mogelijkheden van circulair ondernemen liggen, en ook wat knelpunten zijn en waar nog meer kennis en innovatie nodig is. Hierdoor kunnen we sneller weten waar we elkaar kunnen ondersteunen. Zo komen we samen, sneller en beter tot een circulaire economie.

Ons stadhuis is gevestigd aan het Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden. We zijn bereikbaar via het telefoonnummer: 14 071. Voor aanvullende informatie verwijzen we u graag door naar gemeente Leiden.  

 

(semi) Overheid Overzicht