Gemeente Lisse

logolisse_kleur_withcolortrap_2.jpg

Lisse werkt toe naar een circulaire economie in 2040
Lisse richt zich op de invoering van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Daarnaast concentreert zij zich op de Ambitietabel Duurzame Stedenbouw. Via contracten, subsidies en evenementen wordt stapsgewijs de circulaire economie ingevoerd.

Aansluiten bij landelijke en regionale ontwikkelingen 
De nationale overheid ontwikkelt Transitieagenda’s vanuit het rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. Hier zal Lisse zich mede op richten, om lokaal deze Transitieagenda’s te vertalen. Ook zoeken we aansluiting bij het leaderprogramma. Dit is een subsidie programma voor plattelandsontwikkeling. Dit is gericht op kleine projecten op initiatief vanuit bewoners.

Aanbesteden en contracten
De gemeente Lisse neemt deel aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en heeft in 2017 het Manifest ondertekend. Er wordt een actieplan opgesteld dat in 2018 in uitvoering genomen wordt om de inkoop van de gemeente steeds duurzamer te maken. Circulariteit is een van de doelstellingen van het Manifest.

Circulaire thema's:
1. Eigen gemeentelijke activiteiten richten op circulair gedrag en inkoop c.q. aanbesteding volgens circulaire richtlijnen;
2. Circulaire bollen- en plantenteelt ontwikkelen i.s.m. sector;
3. Circulaire bouw i.s.m. sector;
4. Hergebruik reststoffen en afvalstromen naar hoogwaardige benutting;
5. Consumentenvoorlichting over impact eigen consumptiegedrag: “buy the change”.

Ons gemeentehuis is gevestigd aan de Heereweg 254, 2161 BS Lisse, waar we tevens bereikbaar zijn onder telefoonnummer: 140252. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar lisse.nl. 

 

(semi) Overheid Overzicht