Gemeente Teylingen

teylingen_png_2.png

Kennisontwikkeling
Gemeente Teylingen zet in op kennisontwikkeling over circulaire economie binnen en buiten de eigen organisatie en het starten van projecten. Omdat Circulair West de duurzaamheid en circulaire transitie in de regio wil bevorderen steunt de gemeente Circulair West als vriend van de stichting. Doelstelling is dat in 2030 vijftig procent minder mineralen, metalen en fossiele grondstoffen worden gebruikt en honderd procent minder in 2050. Bijvoorbeeld door in een circulaire (bouw)economie niet meer te slopen, maar te demonteren en de materialen die vrijkomen maximaal hoogwaardig te hergebruiken.

Samenwerken
Vanuit Circulair West werken bedrijven samen aan icoonprojecten. Vanuit samenwerking ontwikkelen ze toepasbare kennis en nieuwe circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en -diensten. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstanties die graag willen innoveren ten dienste van de ondernemer. Door als gemeente Teylingen deel te nemen aan Circulair West dragen we bij aan het toekomstbestendiger en toekomstwaardiger maken van het bedrijfsleven in de Duin- en Bollenstreek.

Ons gemeentehuis is gevestigd aan Wilhelminalaan 25, 2171 CS Sassenheim, waar we tevens bereikbaar zijn onder telefoonnummer: 0252 7833 006. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag door naar gemeente Teylingen.

(semi) Overheid Overzicht