hogeschool Leiden

hs_leiden_2.png

Bij de hogeschool Leiden staat alles in het teken van leren en ontwikkeling, waarbij studenten worden opgeleid tot ondernemende professionals voor de beroepspraktijk, als ook de samenleving met haar actuele maatschappelijke veranderingen en bijbehorende (duurzaamheids-) vraagstukken. In diverse opleidingen en met inspirerend praktijkonderzoek, worden naast de studenten, ook medewerkers en (praktijk) partners, handvatten meegeven voor het kunnen leveren van een waardevolle en duurzame maatschappelijke bijdrage. 

Binnen de hogeschool Leiden zijn er verschillende onderzoeksafdelingen verbonden aan verschillende faculteiten. Het lectoraat Duurzaam & Circulair Ondernemen (verbonden aan de opleiding commerciële economie, faculteit Management & Bedrijf) is daar één van. Zij onderzoekt hoe bedrijven kunnen bijdragen aan meer duurzaamheid en circulariteit in onze maatschappij. Hierbij staan maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheidsdoel- stellingen, transitie naar een circulaire economie en sociale innovaties centraal. 

Wij zijn trots op het gegeven dat de hogeschool Leiden zich verbindt als vriend aan Circulair West en hopen zo nóg sneller in verbinding te komen en met elkaar te versnellen richting een circulaire toekomst. Door te leren van- en te werken met elkaar, verspreidt kennis en innovatie zich als een duurzame vlek, op weg naar systeemverandering. 

Afstudeerlab
Heeft jouw organisatie een duurzaam circulair inclusief vraagstuk wat extra aandacht verdiend? Een samenwerkingsvoorstel of ander goed idee? Wil je dat studenten van de hogeschool Leiden zich bijten in de bedrijfsstrategie, marktonderzoek of marketingplan, social media of het businessmodel van producten en diensten, zodat deze nog meer bijdragen aan een mens- en milieubewuste maatschappij? Studenten van de opleiding Commerciële Economie leveren graag een bijdrage aan gerelateerde vraagstukken. Voor meer informatie over de onderzoeks- en ondersteuningsmogelijkheden, neem een kijkje op de website en neem gerust contact op.  

De hogeschool Leiden is gevestigd aan de Zernikedreef 11, 2333 CK te Leiden. Bereikbaar via het algemene nummer: 071-518 89 00. Voor meer informatie over de hogeschool Leiden en het lectoraat Duurzaam & Circulair Ondernemen kijkt u op: Lectoraat Duurzaam & Circulair Ondernemen.

Kennisinstellingen Overzicht