In gesprek met Ad Wijnhout

Mijn naam is Ad Wijnhout, getrouwd met Mieke en wij hebben drie prachtige kinderen, Steffanie, Michelle en Daan. Ik ben zoon van een bollenboer en opgegroeid in de Haarlemmermeer en ‘s werelds mooiste lentetuin de Bollenstreek. Van jongs af aan heb ik geleerd te werken en ‘je handjes te laten wapperen’, zo zijn we grootgebracht. Uit passie en liefde voor mens en techniek is AW Groep ontstaan. AW Groep is een bedrijf dat actief is in het hele spectrum van de grond-, weg en waterbouw, betonbouw, saneringen, groen & natuur, ingenieursdiensten en levering van bouw & grondstoffen. Zonder concessies staan wij voor een hoge kwaliteitsstandaard binnen ons brede werkveld. Dit alles realiserend met meer dan 250 gedreven collega’s.

Vanuit een no-nonsense cultuur staan wij continu klaar om met een open vizier nieuwe uitdagingen aan te gaan in samenwerking met onze klanten en omgeving. Samen willen wij op een eerlijke en transparante wijze naar het mooiste resultaat toe werken. Vanaf de oprichting van AW Groep zijn onze uitgangspunten zelfredzaamheid en eigen kracht. Zowel in de ontwikkeling van ons bedrijf, die van onze medewerkers en in onze samenleving willen wij dit uitdragen en motiveren bij anderen. Daarom geloven wij in de kracht van dienend leiderschap. In ons werk stellen wij onszelf de vraag: ‘Hoe kan ik die ander zo dienen, dat hij/zij er beter van wordt?’

SDG
Uit de liefde voor mens en techniek is het besef ontstaan dat wij hier op aarde in de tijdelijkheid zijn en een verantwoordelijkheid hebben naar volgende generaties. Dit besef zit ook diepgeworteld in ons AW-DNA en daarom hebben wij als eerste aannemer in Nederland ons aangesloten bij de VN door middel van een convenant. Vanuit deze grondhouding willen wij écht verschil maken, globaal en lokaal. Globaal ondersteunen we diverse organisaties waar we dicht bij het vliegwiel zitten. Door organisaties beter te maken, leren zij zich intrinsiek te ontwikkelen, wat zorgt voor een grotere impact op lange termijn. Ook lokaal implementeren we de SDG’s dagelijks. Zo investeren we in jong talent, omdat zij dicht bij de veranderende wereld staan. Binnen AW Groep koppelen we jong talent aan een ervaren buddy, zodat zij beide van elkaar leren. Ook buiten de organisatie vinden we het belangrijk om dromen uit te laten komen. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld diverse professionele sporters die een droom en passie hebben. Door samen te werken geloven wij dat die droom wezenlijk kan worden.

Doen!
Door jarenlange vertrouwde samenwerking met de initiatiefnemers van Circulair West is hier het initiatief ontstaan om samen de versnelling op het gebied van duurzaamheid en circulariteit mogelijk te maken. Wat ons onderscheidt van anderen? Wij doen! Dat is wat ons verbindt: krachtige bedrijven die het verschil gaan maken. Met elkaar gaan we in de versnelling, door samenwerkingen te zoeken in de keten en open met elkaar te communiceren. Wij vertrouwen elkaar en zijn transparant, alleen dan kan je een optimale samenwerking bereiken.

Van lineair naar circulair
De icoonprojecten die bij Circulair West worden uitgevoerd zijn gericht op de verandering van een lineaire naar een circulaire economie. Zo is er vanuit Circulair West een grondstofstromenanalyse uitgevoerd. Hierdoor is inzichtelijk gemaakt dat de GWW-sector weinig restafval heeft. Veel materiaal wat op het eerste gezicht op afval lijkt, kunnen wij namelijk hergebruiken bij de ontwikkelingen van nieuwe producten. Op het gebied van uitstoot van ons groot wagenpark, zijn er nog grote stappen te zetten naar de verduurzaming van ons materieel.

SDG17
De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Doel 17 staat voor het sluiten van partnerschappen om de doelen te bereiken. Als AW Groep vinden we het belangrijk om kennis te delen over de SDG’s. Op deze manier kunnen we met elkaar de impact vergroten. Dat doen we binnen Circulair West en daarbuiten. Wij willen niet uniek blijven in onze circulaire ontwikkeling, maar dagen uit, zodat wij hopelijk ook jou enthousiasmeren!
Doe jij ook mee?

Onze bestuursleden Overzicht